Triglav Grupa ostvarila neto profit u iznosu od 34,1 milion evra za prvih šest meseci poslovanja u 2011. godini

Neto profit Zavarovalnice Triglav iznosi 30.4 miliona evra. Triglav Grupa je ostvarila profit od 34.1 milion evra, a za 2011. godinu je potvrđeno dostizanje ciljnog profita od 54 miliona evra. Kombinovani racio je znatno poboljšan i za Zavarovalnicu Triglav i za Triglav Grupu.

Upravni Odbor Zavarovalnce Triglav  razmatrao je šestomesečne poslovne rezultate kompanije (završno sa 30. junom 2011.). Finansijski izveštaj uključuje poslovne rezultate i svih kompanija-ćerki Triglav Grupe.

Strateški planovi Zavarovalnice Triglav koji su inicijalno fokusirani na održavanje tržišnog udela, promenjeni su u strategiju maksimiziranja prinosa od osnovne delatnosti. Ovakvom strategijom, Zavarovalnica Triglav je ostvarila neoporezovan profit od 44.2 miliona evra, od kojih je 41%  u prvoj polovini prethodne godine. Neto profit koji iznosi 30.4 miliona evra, uvećan je za 20% u odnosu na neto profit iz prve polovinu 2010. godine.

Bez obzira na negativne posledice finansijske krize, Triglav Grupa je ostvarila veoma solidne poslovne rezultate za prvu polovinu 2011. godine. Rukovodeći se poslovnom strategijom prema kojoj se prioritet daje osiguranju kao osnovnoj delatnosti kompanije, Grupa je ostvarila neto profit u iznosu od 34.1 milion evra, 90% u odnosu na prošlu godinu. Neoporezovan profit za ovu godinu iznosi 49.0 miliona evra i čini 101% prošlogodišnjeg profita. Triglav Grupa će zasigurno ostvariti neto profit koji je predviđen za drugu polovinu 2011. godine, a koji iznosi 54 miliona evra.

Kombinovani racio je znatno poboljšan u odnosu na isti period prošle godine i iznosi do  89% za Triglav Grupu, tačnije, poboljšan je za 8.8% u odnosu na prvu polovinu 2010. godine. Kombinovani racio Zavarovalnice Triglav je takođe smanjen za 7.8% u odnosu na prošlu godinu  i sada iznosi 83.7%. U totalu, Društva koja pripadaju Triglav Grupi su naplatila 549.9 miliona evra premije osiguranja (index 99), od kojih je matična kuća naplatila 396 miliona evra (index 97).

Triglav Grupa kontinuirano osnažuje svoju poziciju vodeće osiguravajuće-finansijske institucije u regionu. Grupa je postigla veoma solidne šestomesečne rezultate i kontinuirano sprovodi svoje strateške ciljeve i vrednosti koje su bazirane na osiguranju kao primarnoj delatnosti, sprovođenju jasne politike upravljanja rizicima, adekvatnom preuzimanju rizika i politikom reosiguranja, kao i svojom poslovnom strategijom koja je usmerena ka saniranju negativnih uticaja finansijske krize. Na svom putu ka budućnosti, nastavićemo da budemo posvećeni društveno odgovornom poslovanju koje predstavlja jednu od osnovnih vrednosti Grupe.

Detaljan izveštaj šestomesečnih poslovnih rezultata za 2011. godinu, zaključno sa 30. junom 2011. je objavljen  31. avgusta 2011. Primerak na engleskom jeziku će biti objavljen 6. septembra 2011.  na sajtu http://www.triglav.eu, gde će biti dostupan narednih pet godina.

Dodatno:

Triglav Grupa je međunarodna korporacija osnovana u Sloveniji sa tradicijom od 1900. godine. Danas pored Slovenije posluje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Češkoj. Sačinjena je od tri stuba: osiguranja, upravljanja imovinom i bankarstva.

Osiguranje je ključni stub Grupe, koje je sinonim za sigurnost, stabilnost i brzu isplatu šteta. Uvereni smo da svojim znanjem na području osiguranja, klijentima na domaćim tržištima iz okruženja možemo ponuditi proizvode i usluge koje će zadovoljiti njihove životne i poslovne ciljeve.

Moć nam daju naš kapital, klijenti sa kojima smo ostvarili dugogodišnje poslovne odnose, kao i saradnja sa najvećim reosiguravajućim kućama u svetu.

Triglav Kopaonik a.d.o. je članica Triglav Grupe koja od 1972. godine posluje na teritoriji Srbije.

Be the first to comment

Leave a Reply