Alico postao Metlife Srbija

Kompanija Alico, koja posluje u Srbiji od 2008. godine, kao nekada clanica AIG grupe, prešla je u vlasništvo MetLife group. MetLife je sklopio sporazum sa AIG-om o kupovini Alico-a i  pristao je da preuzme Alico od AIG-a za oko 15.5 milijardi američkih dolara u gotovini i MetLife (odeljenje za investicije).
MetLife, Inc. je lider u oblastima osiguranja, finansijskih usluga i beneficija za zaštitu zaposlenih, koji posluje u Sjedinjenim Američkim Državama i Latinskoj Americi, Evropi i Azijsko-pacifičkom regionu. Kroz svoja zavisna društva i povezana pravna lica, MetLife, Inc. opslužuje više od 70 miliona klijenata širom sveta i najveći je osiguravač u oblasti životnog osiguranja u Sjedinjenim Američkim Državama, gledano prema polisama životnog osiguranja koje su na snazi.
MetLife kompanije imaju u ponudi životno osiguranje, rentno osiguranje, auto i imovinsko osiguranje, bankarske i ostale usluge za fizička lica, kao i grupno osiguranje, penzijske i štedne proizvode i usluge za pravna lica i druge institucije.
Zajednički, Alico i MetLife kreiraće globalnu komaniju koja posluje u preko 60 zemalja, u kojima živi skoro 75% svetske populacije. Ova novostvorena meñunarodna kompanija biće jedan od svetskih lidera u oblasti životnog osiguranja, zaštite i investicionih proizvoda.
Kako se navodi,  Alico i MetLife kreiraće globalnu kompaniju koja posluje u preko 60 zemalja, u kojima živi skoro 75% svetske populacije. Ova novostvorena meñunarodna kompanija biće jedan od svetskih lidera u oblasti životnog osiguranja, zaštite i investicionih proizvoda.

Alico u Srbiji

Alico akcionarsko društvo za životno osiguranje dobilo je dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje delatnosti životnog osiguranja 08.08.2008. godine.
American Life Insurance Company (Alico) iz Delavera je osnivač kompanije Alico a.d.o. u Srbiji sa 99.9% učešća u kapitalu.
Alico a.d.o. je deo regiona Centralno-Istočne Evrope kompanije Alico, koju čini 13 zemalja, među kojima su Rusija, Grčka, Češka, Slovačka, Bugarska, Mađarska i Kipar.

Be the first to comment

Leave a Reply