Banke i osiguranja uglavnom u stranom vlasništvu

U bankarskom sektoru Srbije posluju ukupno 34 banke, od kojih je 21 u stranom vlasništvu, a 13 u domaćem.
Od domaćih banaka, devet je u vlasništvu države kao većinskog akcionara, dok su četiri u vlasništvu privatnih lica.
Najznačajnije strane banke po učešću u ukupnoj aktivi sektora potiču iz Italije (21 odsto učešća), Austrije (20), Grčke (15) i Francuske (sedam odsto). Strane banke potiču od bankarskih grupacija iz 11 različitih država.
Prema kriterijumu ukupne aktive, najveća banka u Srbiji je Banka Inteza, sa 332 milijarde dinara i 14,2 odsto učešća na tržištu.
Sledi Komercijalna banka sa 244 milijarde (10,4 odsto), Rajfajzen sa 202 milijarde i 8,6 odsto učešća, Unikredit sa 154 milijarde (6,6 odsto), Hipo Alpe-Adrija sa 148 milijardi i 6,3 odsto.
Tu su i Eurobank EFG sa 140 milijardi i šest odsto učešća, AIK banka Niš sa 119 milijardi (5,1 odsto), Sosijete ženeral sa 108 milijardi (4,6 odsto), Vojvodjanska banka sa 84 milijarde (3,6 odsto) i Alfa banka sa istom vrednošću aktive i istim tržišnim učešćem.
U tim bankama je na kraju drugog kvartala 2010. godine bilo zaposleno ukupno 30.876 ljudi. Trend smanjenja broja zaposlenih u bankarskom sektoru Srbije, započet u toku 2009. godine, nastavljen je i u drugom kvartalu ove godine. Broj zaposlenih se smanjio za skoro 1.466 osoba od kraja 2008. godine, kada je iznosio 32.342.
U prvom tromesečju 20 10. u Srbiji je poslovalo 26 društava za osiguranje. Isključivo poslovima osiguranja bavila su se 22 društva, a samo poslovima reosiguranja četiri.
Od tih 26 – 19 osiguravajučih društava bilo je u većinskom stranom, a sedam u domaćem vlasništvu. Na kraju prošle godine, najveće osiguravajuće društvo u Srbiji bilo je Dunav, iza kojeg na listi slede DDOR Novi Sad i Delta Đenerali.


Be the first to comment

Leave a Reply