“Bobar” postaje “Atos” osiguranje

Skupština akcionara "Bobar osiguranja" Bijeljina donijela je odluku da se ovo osiguravajuće društvo može zadužiti za pet miliona maraka, kod Bor banke Sarajevo, uz prethodno pribavljenu saglasnost Agencije za osiguranje RS

“Bobar osiguranje” Bijeljina bi u narednom periodu trebalo da promeni naziv u “Atos osiguranje”, čim za to dobije saglasnost Skupštine akcionara i prođe neophodnu proceduru, potvrđeno je “Nezavisnim”. Naime, vanredna sednica Skupštine akcionara ove osiguravajuće kuće održana je 31. marta, na kojoj su između ostalih bile i odluke o promeni imena društva, izmenama i dopunama Statuta, te razrešenju starih i imenovanju novih članova Upravnog odbora.
Promena imena ove osiguravajuće kuće ide zajedno sa skorašnjom promenom vlasničke strukture. Inače, “Bobar osiguranje” Bijeljina dokapitalizovano je krajem prošle godine sa 3,8 miliona maraka, a emisija akcija je kupljena u sedam transakcija – šest vriednih po pola miliona i jednoj u iznosu od 800.000 KM.
Tako je sada najveći akcionar ove osiguravajuće kuće, sa 25,58 odsto učešća, firma “MG Mind” iz Mrkonjić Grada, čiji je vlasnik Mladen Milanović. Nakon dokapitalizacije novi suvlasnici su postali i Zoran Podraščanin, Dragan Galić, te firme “Golubić” Kotor Varoš, “Dionis Comerc” i “Gas Petrol” Mrkonjić Grad sa po 9,83 odsto učešća.