Credi Agricole odobrava stambene kredite s fiksnom kamatom

Credi Agricole banka saopštila da je počela da odobrava novu vrstu stambenog kredita, s fiksnom kamatnom stopom u prve dve godine otplate kredita.
Klijenti se, kako se navodi u saopštenju, mogu odlučiti da stambeni kredit osiguraju kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita i tako podignu kredit uz kamatnu stopu od 4,5 odsto, a posle dve godine otplate kamata je 4,5 odsto uvećana za šestomesečni euribor.
Korisnici kredita mogu i da podignu kredit bez osiguranja kod NKSOK i tako inicijalno imaju niže troškove za nekoliko stotina, pa čak i nekoliko hiljada evra, jer će im u tom slučaju kamatna stopa biti 4,75 odsto tokom prve dve godine otplate kredita, odnosno 4,6 odsto plus šetomesečni euribor posle toga.
Ako klijent, na primer podigne kredit od 30.000 evra s rokom otplate od 30 godina i kredit osigura kod NKOSK, mesečna rata će mu biti 146 evra tokom prve dve godine, odnosno 169 evra posle toga.
Ako se odluči da kredit ne osigura kod NKOSK-a, korisnik kredita će plaćati mesečnu ratu 152 evra, odnosno 171 evro posle dve godine, i uštedeće na inicijalnim troškovima 750 evra, navedeno je u saopštenju.

Be the first to comment

Leave a Reply