Dan i Bredstrit: U 2010. konsolidacija ekonomije Srbije

Međunarodna agencija za utvrđivanje rejtinga Dan i Bredstrit (Dun&Bradstreet) ocenila je danas da će 2010. biti godina konsolidacije srpske ekonomije, ali je Srbiji zadržala rejting DB5a za zemlje za visokim rizikom poslovanja

Analitičari Dan i Bredstrita u januarskom izveštaju naveli su da se vidi lagani oporavak ekonomije Srbije, ali da ni po najpovoljnijem scenariju u kratkom roku neće biti zabeležen primetan ekonomski rast.
“Iako je evidentno da se ekonomija polako oporavlja zarade kompanija su i dalje male i pristup novim pozajmicama kod banaka im je ograničen”, navodi se u saopštenju bonitente kuće Rating (www.rating.rs), zastupnika agencije Dan i Bredstrit za Srbiju.
DiB je ocenio da će strane investicije i pozajmice, glavni pokretači potrošnje i investiranja do 2008, kao i uslovi na tržištu rada ostati i dalje oslabljeni, a 2010. biće godina konsolidacije i rebalansiranja ekonomije u Srbiji.
Slaba potražnja na domaćem tržištu će dovesti do daljeg pada i promene načina trgovanja kao i deficita platnog bilansa, ocenjuje se u januarskom izveštaju bonitetne kuće, ocenjuje se u januarskom izveštaju te bonitetne kuće.
Kako se navodi, banke u Srbiji biće fokusirane na ograničavanje spornih potraživanja nakon nagle ekspanzije pozajmica zadnjih nekoliko godina, dok će vlada i dalje nastojati da smanji budžetski deficit.
U izveštaju DiB se navodi da su ekonomska stabilizacija i napori da se Srbija približi EU su postavljeni ciljevi razvoja u 2010. godini.
Povećanjem poverenja investitora, bližom integracijom sa EU Srbija može da poboljša pristup stranom finansiranju čije smanjenje je glavni razlog ekonomskog pada i time ograniči rizik obnavljanja finansijskih tenzija, naveli su u izveštaju.
Rejting koji Dan i Bredstrit dodeljuju zemlji ukazuje na rizik poslovnog okruženja, daje informaciju o efikasnosti plaćanja ka inostranstvu i isplativosti potencijalnih investicija.
Kriterijumi Dan i Bredstrita u određivaju rejtinga zemlje su politički rizik, poslovni rizik, makroekonomski rizik i spoljni rizik.
Rizičnost je podeljena u sedam nivoa od DB1 što se smatra najmanjim rizikom do DB7 kao najvećim rizikom.
Svaki nivo je dalje podeljen u četiri kvartala (od ža’ do žd’) gde oznaka ža’ predstavlja nešto manji rizik nego žb’, dok oznaka ‘d’ predstavlja najveći rizik u datom nivou.
U regionu i dalje najveći rejting ima Slovenija (DB2c), a za njom slede Grčka (DB3c), Hrvatska i Mađarska (DB3d), Bugarska, Rumunija i Albanija (DB4a), Makedonija (DB4b).
Niži rejting od Srbije u regionu ima samo Bosna sa dodeljenim ovomesečnim rejtingom (DB6a), navodi se u saopštenju bonitentne kuće Rating.
Prema navodima te agencije, Dan i Bredstrit je prva i najveća bonitetna kuća na svetu, osnovana pre više od 160 godina.

Be the first to comment

Leave a Reply