Divljan: Niski troškovi mogu dovesti investitore u Srbiju

Nebojša Divljan, generalni direktor osiguravajuće kuće Delta Generali, kazao je danas da je pozicija Srbije kao zemlje-kandidata za članstvo u Evropskoj uniji povoljnija od samog članstva u Uniji kad se radi o privlačenju stranih investicija.
„Potencijal tržišta je nedovoljan. Iako Srbija broji 7,5 miliona ljudi, njihova kupovna moć je niska jer je recimo prosečan račun u prodavnici 600 dinara. Međutim, Srbija može biti atraktivna kao destincija za ulaganja jer su troškovi niski. Kad je Rumunija ušla u EU nije bilo plate za radnike niže od 400 evra neto“, kazao je Divljan na okruglom stolu EMG-a s predstavnicima Vlade.
Prema njegovim rečima, kako bi privukli investitore, zvaničnici moraju da drže datu reč, tj. dato obećanje, jer jedan nezadovoljan investitor proširi loš glas na 20 mesta.
Opet, kako je rekao Divljan, najbolji promoter investicija u jednoj zemlji je konkurent koji ima iskustva na tom tržištu. „Primera radi, Generali i Axa su konkurenti u evropskim okvirima i Axa je ušla na domaće tržište podstaknuta rezultatima Delta Generalija, iako je nema u zemljama u okruženju“, objasnio je Divljan.
S druge strane, upozorio je Divljan, biti strani investitor na jednom tržištu ne znači samo imati inostrani pasoš, nego preneti nivo i etiku poslovanja iz matičnih država.
Prema mišljenju Divljana, Srbija nije iskoristila pune potencijale domaće štednje. „Dosta smo vremena proveli da ubedimo Vladu da uvede poreske podsticaje kako bi Vlada dobila dugoročna ulaganja kroz emitovanje evro-obveznica koje bi kupovale osiguravajuće kuće. Pošto su ugovori za osiguranje na 15 ili 20 godina, onda je potrebno da imamo i hartije od vrednosti koje bi emitovala država na taj period“, kazao je Divljan.
Premijer Mirko Cvetković je kazao da podržava ideju osiguravača i da veruje da će ta ideja biti sprovedena u relativno bliskoj budućnosti. Pitanje je samo da li te hartije od vrednosti treba da budu s deviznom klauzulom pošto je ideja države da počne da se zadužuje u dinarima, dodao je premijer.
Takođe, prema Cvetkovićevim rečima, država ne može da ima ekskluzivan pristup ni prema kome jer bi već mogle da se pojave banke koje hoće iste takve hartije.

Be the first to comment

Leave a Reply