Dobit-lizing kompanija manja u prvom kvartalu

Dobit lizing-kompanija u Srbiji u prvom tromesečju pre oporezivanja bila je 387,98 miliona dinara, što je, preračunato na godišnji nivo, 24,4 odsto manje u odnosu na kraj 2009, kad je dobit bila 2,05 milijardi dinara, objavila Narodna banka Srbije.
U prvom kvartalu 2010. ukupni rashodi lizing-kompanija su veći 10,5 odsto, dok su ukupni prihodi povećani 8,1 odsto, pa je učešće dobitka pre oporezivanja u ukupnim prihodima smanjeno sa 6,8 na 4,8 odsto. 
Struktura plasmana prema primaocu lizinga se nije bitno izmenila u prvom kvartalu ove godine u odnosu na 2009.

Be the first to comment

Leave a Reply