Dobitak lizing kuća u Srbiji smanjen za 73,2 odsto

Ukupan dobitak pre oporezivanja na nivou tržišta finansijskog lizinga u Srbiji, u prvoj polovini 2010. godine iznosio je 275,1 milion dinara, što je, preračunato na godišnji nivo, za 73,2 odsto manje u odnosu na kraj 2009. godine, kada je iznosio 2,05 milijardi dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Prva tri davaoca lizinga – Hipo alpe adrija lizing, Rajfajzen i NLB lizing, su i u 2010. godini zadržali vodeće pozicije, a njihovo tržišno učešće od 53,8 odsto, je veće od tržišnog učešća svih ostalih davalaca lizinga. Najveći deo plasmana po osnovu finansijskog lizinga odobren je pravnim licima – 87,1 odsto, dok su fizička lica u ukupnim plasmanima učestvovala sa 5,9 odsto, a preduzetnici sa 4,5 odsto, navedeno je u izveštaju NBS. Na kraju drugog kvartala 2010. godine, kao i na kraju 2009. godine, strukturu plasmana prema predmetu lizinga karakterisalo je visoko učešće finansiranja teretnih vozila, minibuseva i autobusa, koje je iznosilo 38,8 odsto. U odnosu na 2009. godinu, učešće finansiranja putničkih vozila se povećalo sa 22,2 na 23,4 odsto, dok se učešće finansiranja ostalih vrsta predmeta lizinga nije bitnije izmenilo u prvom polugodištu 2010. godine u odnosu na 2009. godinu. Sektorska struktura plasmana po osnovu finansijskog lizinga se, takođe, nije bitnije izmenila u odnosu na 2009. godinu. Najznačajnije učešće imao je sektor saobraćaja, skladištenja i veza – 29,4 odsto, a slede prerađivačka industrija – 18,1 odsto, sektor trgovine – 15 odsto, poljoprivreda, lov i šumarstvo – 12,7 odsto, dok je učešće ostalih sektora pojedinačno manje od 10 odsto. Davaoci lizinga su na dan 30. juna 2010. godine ostvarili bilansnu sumu u iznosu od 113,4 milijardi dinara, što predstavlja 4,84 odsto bilansne sume bankarskog sektora. Bilansna suma davalaca lizinga na dan 30. juna 2010. godine u odnosu na 31. decembar 2009. godine bila je veća za 1,9 odsto, dok je u istom periodu bilansna suma bankarskog sektora uvećana za 8,5 odsto. Ukupan broj zaposlenih u sektoru finansijskog lizinga se iz godine u godinu povećavao, da bi u 2009. godini počeo da se smanjuje, što se nastavilo i u prvom kvartalu 2010. godine. U drugom kvartalu 2010. godine broj zaposlenih je ponovo počeo da se povećava i na dan 30. juna 2010. godine je iznosio 483. Prosečan broj zaposlenih po jednom davaocu lizinga iznosio je oko 28. Ukupno 11 davalaca lizinga je u stopostotnom ili većinskom vlasništvu stranih pravnih lica, u stopostotnom ili većinskom vlasništvu domaćih lica je pet davalaca lizinga, a u u vlasništvu domaće banke sa stranim kapitalom i stranog pravnog lica, sa po 50 odsto učešća u kapitalu, je jedan davalac lizinga.

Be the first to comment

Leave a Reply