Dolaze Rusi i Turci u srpsko bankarstvo

Beograd – Narodna banka Srbije već je u spisak domaćih poslovnih banaka uvrstila Novu agrobanku, a Agencija za privredne registre još u subotu je, na prijavu direktorke Agencije za osiguranje depozita Lidije Perović, izdala rešenje o njenoj registraciji.

Nova agrobanka je u vlasništvu države Srbije i Agencije za osiguranje depozita. Vlada Srbije je emitovala dugoročne državne obveznice u vrednosti od 9,83 milijarde dinara kao nenovčani kapital novoosnovane banke, a Agencija za osiguranje depozita je obezbedila novčani kapital od 578,77 miliona dinara.

Predsednik Izvršnog odbora Nove agrobanke je njen dosadašnji prinudni upravnik Milorad Džambić. Članovi Upravnog odbora su Jovanka Kosanović (predsednica), Miroska Radović, Anka Gajić, Marko Malović i Vesna Petrović.

Nova agrobanka je, dakle, u 100-postotnom državnom vlasništvu, dok je država u Agrobanci ad, kojoj je oduzeta dozvola za rad, imala udeo od 20,07 odsto. Nova agrobanka ima rok od šest meseci da svoje poslovanje, odnosno kapitalnu adekvatnost, uskladi sa Zakonom o bankama, što znači da će država u tom roku morati da je dokapitalizuje. Nova agrobanka je, prema Zakonu o bankama, registrovana na dve godine u kom roku će država morati da odluči šta će dalje sa njom.

Kako sada stvari stoje, vlasničku strukturu već je promenila ili namerava da promeni još nekoliko poslovnih banaka u Srbiji. Polovinom februara ove godine na bankarsko tržište Srbije ušla je najveća ruska poslovna banka – Sber banka, čiji je većinski vlasnik (60 odsto) Banka Rusije. U transakciji koju su partneri ocenili kao istorijsku, Sber banka je za 505 miliona evra kupila austrijsku Folks banku (Volks bank International) sa bankama kćerkama u BiH, Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji i Srbiji. Iz kupovine je izuzeta jedino Folks banka u Rumuniji.

Na čelu Sber banke, koja čini 27 odsto imovine ruskog bankarskog sektora, nalazi se bivši ruski ministar za privredni razvoj i trgovinu (2000-2007) Herman Graf, potomak Nemaca koji su se u Rusiji naselili za vreme Petra Velikog.

Prošle nedelje prodaju šest banaka i tri lizing društva u južnoj Evropi objavila je i Hipo Alpe Adria banka Austrija. Njen šef Gotvald Kranebiter očekuje da za Hipo banke i lizing društva u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, BiH i Crnoj Gori banka dobije 1,5 milijardi evra. Prema informacijama iz centrale banke u Austriji, zainteresovanih kupaca još nema, ali se najozbiljniji očekuju iz Rusije i Turske ili neke od južnoazijskih zemalja. Kao ozbiljan kandidat u razmatranje se uzima najveća turska poslovna banka – Isbank, čiji šef sa najavama evropske ekspanzije te banke, dobija znatan prostor u evropskim ekonomskim novinama.

Javni tender za prodaju svog udela (20,34 odsto) u niškoj AIK banci početkom maja je objavila i grčka ATE banka. Iako je AIK banka prošlu godinu završila s dobiti, ta dobit je manja od plana, a za oko polovinu je manja od dobiti iz 2010. godine. Umanjenje dobiti za oko tri milijarde dinara se pripisuje otpisu po osnovu kredita datih Nibens grupi. Od dana objave tendera za prodaju, akcija AIK banke na Beogradskoj berzi pala je sa 1.600 na jučerašnjih 1.410 dinara.

Be the first to comment

Leave a Reply