Evropa osiguranje najveći prodavac akcija Komercijalne banke

Komercijalna banka je protekle sedmice bila ubedljivo najprometnija akcija na Beogradskoj berzi, a gotovo celokupnu ponudu generisalo je Evropa osiguranje u stečaju kojim upravlja Agencija za osiguranje depozita.
Evropa osiguranje je protekle sedmice prodalo preko 40.000 akcija najveće domaće banke pod državnom kontrolom na nivou od 1.400 dinara, a u njegovom portfelju se nalazi još oko pola procenta akcija ove banke (oko 86 hiljada).
Ova osiguravajuća kuća u stečaju bila je pre nekoliko godina jedan od najvećih manjinskih akcionara banke sa više od 250.000 akcija.
Pojedinačno posmatrano, najveći akcionar Komercijalne banke je država Srbija sa udelom od 41,7 odsto, dok međunarodne finansijske institucije (EBRD, IFC, DEG i Swedfund) zajedno poseduju sličan vlasnički udeo. Ovi akcionari su pokrenuli proces privatizacije banke čije okončanje se očekuje najkasnije do 2018. godine.
Na poslednjoj ceni od 1.402 dinara tržišna vrednost Komercijalne banke iznosi 23,6 milijardi dinara (oko 191 milion evra).