Generali osiguranje 19. po prihodima u svetu

Prema godišnjoj rang listi magazina Fortune, italijanska osiguravajuća kuća Generali se sa 126 milijardi dolara prihoda ove godine plasirala na 19. mesto na listi 500 najvećih svetskih kompanija.
Grupa Generali, u okviru koje na domaćem tržištu posluje Delta Generali osiguranje i reosiguranje i Delta Generali dobrovoljni penzijski fond je prva među italijanskim kompanijama, te osma po prihodima među evropskim kompanijama prema listi Fortune Global 500.
Fortune Global 500 je lista 500 najvećih svetskih korporacija rangiranih po prihodima. Listu najuglednijih internacionalnih kompanija svake godine sastavlja i objavljuje magazin Fortune.
Fortune Global 500 je veoma važan izveštaj za mnoge finansijske institucije, ali i za investitore i analitičare koji se bave istraživanjem performanse uspešnosti izabranih kompanija.
Generali grupa je jedan od vodećih igrača na svetskom finansijskom i osiguravajućem tržištu. Sa tradicijom dugom 179 godina, Generali je najveća evropska osiguravajuća kuća u oblasti životnih osiguranja. Generali grupa posluje u 68 zemalja sveta, zapošljava više od 85.000 ljudi i ima oko 70 miliona klijenata.

Be the first to comment

Leave a Reply