Grej: Vreme pozajmica je prošlo

Srbija će morati da se oslanja na svoje kaptacitete, jer je vreme kada je zasnivala rast na pozajmicama i stranim investicijama prošo, kaže šef Sajmon Grej.
Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji istakao je da će međunarodni kreditori i dalje biti prisutni u Srbiji, ali na nižem nivou nego u prošlosti, kao i da će priliv investicija biti manji, iako će Srbiji i dalje biti potrebni strana tehnologija i znanje.

On je naglasio da je prošlo vreme kada je pozajmljivanje sredstava vodilo ka rastu javne potrošnje u Srbiji, jer će u budućnosti morati više da se štedi, da bude više izvoza i “grinfild” investicija.

Srbija će morati da nastavi rad na unapredjenju poslovnog okruženja radi privlačenja stranih investitora, kao i na reformi javnog sektora, posebno u oblasti obrazovanja , inače neće biti konkurentna, upozorio je Grej.

Svetska banka je u Srbiji podrzala dva toka reformi – unapredjenje poslovnog okruzenja i reformu javne potrošnje, naveo je predstavnik te medjunarodne finansijske institucije.

Grej je ocenio da je najveća snaga Srbije u tome što postoji snažna vizija Vlade Srbije usmerena ka Evropi i tržišnoj ekonomiji, odlučna posvećenost projektima i stručnost vlade i poslovne zajednice, koja je na vreme počela da se priprema za dolazak krize.

Kao slabosti Srbije Grej je naveo, izmedju ostalog, neuskladjenost različitih strategija i mnoštvo suprotstavljenih ciljeva, kao i manjak kapaciteta za primenu i realizaciju odredjenih projekata.

“Srbija ima viziju, volju i snagu da uradi stvari kada to želi, ali mora da uskladi starategiju da bi ostvarila tu viziju”, rekao je Grej. On je naveo da bi strategija mogla da se uskladi oko programa priduženja Srbije Evropskoj uniji.

On je ocenio i da je neophodno jačanje institucija, kao što su Komsija za zaštitu konkurencije i Agencija za energetsku efikasnost
da bi mogle da rade svoj posao na pravi način.

Grej je ocenio i da će uskladjivanje različitih strategija i jačanje institucija biti veći izazov za Srbiju u narednih deset godina, jer će morati da primeni novi model rasta, više zasnovan na finasiranju iz domaće štednje i poboljšanju efikasnosti vlade.

 

Be the first to comment

Leave a Reply