ISTRAŽUJEMO: Krediti na odloženo

Banke u Srbiji počele su da odobravaju građanima otplatu, pre svega, stambenih kredita, sa početkom od tri do 12 meseci, ukoliko ne mogu uredno da izmiruju rate.

To se odnosi na klijente koji imaju problem sa otplatom obaveza prema bankama,pre svega, zbog gubitka posla. Iz meseca u mesec raste broj građana koji kasne sa izmirivanjem mesečnih rata po svim kreditima, a bankari očekuju da se taj trend nastavi i ove godine. Kako kažu u Udruženju banaka Srbije, stanje zasada nije alarmantno, ali brine to što je docnja stanovništva narasla sa 1,4 na 3,3 odsto. – Građani su u januaru, prema našim poslednjim podacima, bili zaduženi 401,9 milijardi dinara, a najveći dug je bio za stambene i kredite za adaptaciju, preko 220 milijardi dinara -kaže Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.- Banke su odobrile 71.173 stambena zajma, a na naplatu zbog kašnjenja u otplati je stiglo 30 pozajmica, a samo jedna hipoteka je aktivirana. Rajfajzen banka je tokom prošle godine svim svojim klijentima koji su se suočili sa problemom vezanim za otplatu preuzetih kreditnih obaveza (usled ličnih problema, poput gubitka posla, smanjenja zarade, bolesti koje iziskuju visoke troškove lečenja, ali i zbog pada domaće valute koja je dovela do povećanja dinarskog iznosa rata kredita koji su većinom indeksirani u evrima), omogućila da, ukoliko postoji volja za vraćanjem i nalaženjem najboljeg rešenja za obe strane, restrukturiraju svoje obaveze kreditom za restrukturiranje. – Kod stambenih kredita, koji su i najdugoročniji zajmovi za stanovništvo, omogućeno je i odobravanje takozvanog grejs perioda – kažu u Rajfajzen banci. – U tom periodu, koji može da traje tri, šest, devet ili 12 meseci, što zavisi od više faktora (razloga restrukturiranja, iznosa stanja duga po kreditu, ukupnog roka na koji je kredit odobren, dosadašnje saradnje sa klijentom), klijent otplaćuje samo kamatu po kreditu, dok glavnica “miruje”. Na taj način, klijentu se umanjuju mesečne obaveze u narednom periodu, u kome se očekuje da se njegova finansijska situacija stabilizuje.

Izvor: Osigurajte se , portal o osiguranju

Be the first to comment

Leave a Reply