ISTRAŽUJEMO: Krediti u dinarima sve jeftiniji

Krediti u dinarima trebalo bi da budu sve atraktivniji i jeftiniji, jer je Narodna banka Srbije za nešto više od godinu dana smanjila svoju kamatu koja direktno utiče na formiranje cene ovih zajmova gotovo dvostruko sa 17,75 na 9,5 odsto.

To znači da sada ove pozajmice ne bi trebalo da budu skuplje od 14 do 17 odsto na godišnjem nivou, međutim najveći broj banaka ih i dalje nudi po kamatama većim od 3o odsto.

 Zbog toga se i dalje veliki broj građana opredeljuje za kredite vezane za evro, iako, je u ovom trenutku kao nikada, do sada valutni rizik ogroman,jer se plate primaju u dinarima,a rate obračunavaju u evrima. S druge strane prisutna je i neobaveštenost kod stanovništva. Ima nekoliko banaka na tržištu, kao što su Unikredit, Sosijete ženeral, Erste,Folsk…koje su ipak, smanjile kamatne stope na dinarske gotovinske i refinansirajuće zajmove.

Uz to moguća je fiksna kamata tokom celog perioda otplate koji može biti i do sedam godina. Kamatna stopa kod ovih banaka iznosi od 17 do 23 odsto godišnje, koliko i kamata na ove iste kredite vezane za evro kod nekih drugih banaka. Uz to,za zajmove sa deviznom klauzulom potrebno je najčešće položiti i depozit od 30 odsto,iako ga je NBS prošle godine ukinula, ali banke da bi se zaštitile od rizika i dalje ga zahtevaju.

-Prilikom podnošenja zahteva za kredit, građani računaju da će mesečno plaćati određeni iznos na ime rate i u skladu sa tim planiraju koliko će se zadužiti, odnosno koliko će opteretiti svoj kućni budžet-kaže Miroslav Rebić,član IO Sosijete žeenral banke. – U proteklom periodu, građani su se više opredeljivali za kredite indeksirane u evrima, pa su tokom protekle godine osetili negativne posledice promena kursa evra, koji je doveo do rasta rata njihovih zajmova i kreditnog opterecenja, kao i umanjenja njihovih realnih primanja. Građanima čija primanja nisu vezana za evro savetuje se da se, kad god je to moguće, zadužuju u domaćoj valuti i da na taj način izbegnu valutni rizik. Ovo se naročito odnosi na one sa nešto nižim primanjima, kod kojih porast mesečne rate usled “skoka” evra značajnije povećava kreditno opterećenje i nepovoljno utiče na kućni budžet. Usred konstantnog snizavanja referentne kamate,pream rečima Rebića, rata je kod kredita u domaćoj valuti konstantno opadala tokom 2009.godine.

Ipak, izvestan broj klijenata još uvek ima rezervu prema kreditima sa promenljivom kamatom, imajući u vidu da je bilo i perioda kada je referentna kamata NBS beležila porast, a samim tim rasle su i rate dianrskih pozajmica.

Be the first to comment

Leave a Reply