Istražujemo: Šta se nudi kroz pakete osiguranja vozila u inostranstvu

Na put u inostranstvo automobilom uvek , pa i kada građani poseduju nova vozila moraju da računaju na eventualne,nepredviđene kvarove. Osiguranje se dobija kroz zeleni karton koji je obavezan i kupuje se kod Auto moto saveza Srbije,ali i osiguravajuće kuće nude poseban vid zaštite. Ali i pored toga obavezno treba imati kod sebe dovoljno novca za eventualne opravke, jer se one refundiraju posle povratka u zemlju. Na isplatu troška koji se pokriva osiguranjem potrebno je sačekati od 15 do mesec dana.

Kupovinom polise kasko osiguranja,kod nekih osguravajućih kuća klijent automatski dobija paket asistentske pomoći na putu.Tako na primer Unika osiguranje,nudi organizaciju pomoći na putu 24 časa dnevno u Srbiji i inostranstvu. Za sve klijente koji zaključe polisu osiguranja od autoodgovornosti, kompletnu organizaciju i logističku podršku oko realizacije neophodne pomoći obezbeđuje Centar za pomoć Unika osiguranja, dok sve troškove pruženih usluga za rešavanje nastalog problema snosi klijent iz sopstvenih sredstava.

U slučaju neprilike dovoljno je pozvati Centar za pomoć na telefonski broj automatski dobija najpotpuniju auto asistenciju, koja pored svih usluga koje obuhvata paket ove osioguravajuće kuće sadrži i dostavu zamenskog vozila. Na primer, u slučaju kvara automobila za čije otklanjanje je potrebno nekoliko dana, klijentu će biti dostavljeno zamensko vozilo za završetak putovanja.

Centar za pomoć će lice, koje je ovlašćeno upravljalo vozilom, odnosno lica koja su se prevozila vozilom koje je oštećeno u saobraćajnom nesreći ili je pretrpelo kvar, povezati sa ovlašćenim službama koje će im neposredno pružiti svu neophodnu pomoć na putu u najkraćem roku.

Tako , na putu može da se dobije pomoć kao i pokrivanje troškova pružene pomoći do ugovorenih iznosa. Ali uz skuplje pakete osiguranja pored pružanja svih neophodnih informacija, popravke na licu mesta u slučaju manjeg kvara,može da se dostavi gorivo u slučaju nestanka , da se snose troškovi u slučaju gubitka ili oštećenja ključeva automobila, pošalju rezervni delovi, vuče (šlepuje vozilo),plati prenoćište za lica koja su putovala vozilom koje je ostalo u kvaru ili oštećeno i obezbedi povratak oštećenog vozila.

Be the first to comment

Leave a Reply