Kapital Agrobanke povećan za 1,2 milijarde dinara

Agrobanka je u 2009. godini dobro poslovala, uprkos svetskoj finansijskoj krizi, i ostvarila dobit od 1,258 milijardi dinara, saopštila je beogradska banka.
Ukupna bilansna suma Agrobanke je porasla i na kraju 2009. je bila veća od 59 milijardi dinara ili 49 odsto viša nego na kraju 2008. U prošloj godini kapital Agrobanke je povećan za 1,2 milijarde dinara, ili 8,3 odsto.
Ostvarena dobit, kako se navodi u saopštenju, predstavlja, s obzirom na otežane uslove poslovanja, dobar rezultat i dokaz racionalnog poslovanja.
Na kraju 2009. godine ukupni depoziti Agrobanke bili su veći od 40 milijardi dinara, odnosno za više od 77 odsto veći nego na kraju 2008. godine. Znatan rast depozita omogućio je povećanje plasmana za gotovo 11 milijardi dinara ili 43 odsto i oni su krajem prošle godine dostigli 36,2 milijarde.
Značajno povećanje depozita, kako je predočeno, rezultat je uspešno realizovanih mera i aktivnosti za uspostavljanje saradnje sa postojećim i novim deponentima iz svih oblasti privrede i neprivrede.
Agrobanka je saopštila i da je u 2009. ostvarila zadovoljavajući nivo dinarske i devizne likvidnosti, otvorila šest novih organizacionih delova, tako da trenutno ima 139 filijala i ekspozitura, i proširila mrežu bankomata i POS terminala.
Ukupna štednja u prošloj godini veća je za novih više od 100 miliona evra i trenutno je oko 250 miliona, navodi se u saopštenju beogradske banke.
Takođe je prošle godine za više od deset hiljada povećan broj platnih kartica Agrobanke iz Dina i Viza sistema i sada ih ima više od 150 hiljada.

Be the first to comment

Leave a Reply