Katastrofa za osiguravajuća društva

Kako saznaje Centar za unapredjenje osiguranja i prema prvim najavama bankarskih, privrednih, berzanskih i osiguravajućih stručnjaka, razorni zemljores i cunami koji su pogodili istočnu obalu Japana,  biće najskuplja prirodna katastrofa u istoriji čovečanstva!
Zemljotres I cunami koji su zadesili Japan, odneli su do sada preko 10.000 ljudskih života, a o nematerijalnim štetama i ljudskim povredama, još uvek niko nema hrabrosti da iznese procene.
Međutim, prema prvim prognozama stučnjaka iz velike banke Credit Suisse, štete u privredi mogle bi iznositi izmedju  170 i 180 milijardi dolara. Poredjenja radi, do sada najskuplja prirodna katastrofa je bio zemljotres, takođe u japanskom gradu Kobeu 1995. Tada je poginulo oko 6.500 ljudi, a ukupna šteta je iznosila oko 100 milijardi dolara.

Najveći finansijski teret ovog sadašnjeg potresa u Japanu snosiće velika osiguravajuća društva, pre svega ona koja se bave reosiguranjem. Prema dosadašnjim procenama, samo na osiguranim zgradama je pričinjena šteta u iznosu od oko 35 milijardi dolara, objavili su stručnjaci za analizu rizika svetskog osiguravajućeg društva AIR Worldwide, što bi bila najveća isplata nakon jedne prirodne katastrofe. To bi ujedno značilo da će osiguravajuća društva isplatiti više novca nego u celom svetu u 2010. godini. A tu još nisu uračunate štete na infrastrukturi i industrijskim pogonima.

Agencija za rejting Moody’s, kao reosiguravajuća društva koja su najviše opterećena, navodi najveću takvu kompaniju, nemački Munich Re iz Minhena, potom švajcarski Swiss Re, kao i takođe nemački Hannover Rueck. Što se tiče klasičnog direktnog osiguranja, tu su u Japanu uverljivo dominirala domaća osiguravajuća društva – tri najveća su pokrivala više od 90% japanskog tržišta.

Be the first to comment

Leave a Reply