Kolika će vam biti penzija?

Visina dobrovoljne privatne penzije zavisi od toga koliko ste dugo uplaćivali doprinose na lični račun, kolike su vam uplate bile i od prinosa koji je društvo koje upravlja vašim fondom ostvarilo tokom perioda u kome ste uplaćivali novac.
Praktično, privatna penzija zavisiće od visine akumuliranih sredstava na vašem ličnom računu. Na privatnu penziju ne utiče prosek vaših primanja tokom radnog staža, niti godine staža, s obzirom na to da lični račun mogu da imaju i nezaposleni.
Pre 53. godine starosti akumulirani novac može da se podigne u slučaju trajne nesposobnosti za rad. Sredstva su nasledna i u periodu uplate i u periodu isplate. U slučaju smrti člana fonda, sredstva sa njegovog računa se prenose na osobu koju je član prethodno odredio. Ukoliko takva osoba nije imenovana, primenjuje se Zakon o nasleđivanju.
U regularnim uslovima, novac možete početi da koristite sa 53 godine, ili najkasnije sa 70 godina.
Kad počinjete sa uplatama, ne morate da se izjašnjavate na koji način ćete kasnije koristiti svoj novac. Čitav iznos, ako želite, možete da podignete odjednom. Ukoliko to nije vaša namera, moguće je da sa društvom za upravljanje ugovorite programiranu isplatu, na period od najmanje godinu dana, ili više prema vašoj želji. Period isplate možete da menjate, a iznos koji će vam se isplaćivati možete ugovoriti u broju investicionih jedinica, ili u dinarskom iznosu. Novac vam isplaćuje društvo za upravljanje, bez nadoknade. Ukoliko, pak, želite da primate doživotnu penziju, to ćete uraditi prebacivanjem novca osiguravajućem društvu.
Ukoliko niste sigurni koji će vam način isplate penzije najviše odgovarati, ne brinite – o tome odlučujete tek kada dođe vreme za penziju.
Ne ustručavajte se da pozovete društva i pitajte o svemu što vas interesuje ili nije dovoljno jasno.
Ne zaboravite – društva su vaš servis!

Be the first to comment

Leave a Reply