Kristof Cetl: Životno osiguranje kao izvor investicija

Predsednik Upravnog odbora Grave osiguranja Kristof Cetl navodi da bi životno osiguranje moglo bi da bude značajan segment za rešavanje penzione problematike u Srbiji, ali i investicija u državnu infrastrukturu.
Cetl napominje da se osiguravajuće kompanije zalažu za „francuski sistem“, koji predviđa da se klijentima svake godine vraća 25 odsto premije životnog osiguranja uplaćene u prethodnoj godini, što bi stimulisalo razvoj životnog osiguranja, dok bi se osiguravajuće kuće obavezale da sredstva ulože u dugoročne državne obveznice.

„Zbog toga smo predložili da država izdaje dugoročne obveznice u deviznom iznosu, pre svega u evrima, sa prinosom. Ovakve hartije smo predložili jer su obaveze osiguravajućih kompanija u devizama, tako da one i moraju da ulažu u devizama, i da za to ulaganje svojim korisnicima isplaćuju odgovarajući prinos“, istakao je Cetl.

On takođe navodi da je ukupna premija osiguravajućih kompanija u Srbiji u prošloj godini iznosila 53,5 milijardi dinara odnosno oko 558 miliona evra, od čega su oko 15 odsto ili osam milijardi dinara životna osiguranja.

U njegovom saopštenju se navodi da bi kapital u iznosu od preko milijardu evra država mogla da iskoristi za ulaganja u infrastrukturu, što je posebno značajno u uslovima finansijske krize.

Be the first to comment

Leave a Reply