Likvidacija Sava Investa u Makedoniji

Društvo za upravljanje Sava Invest, koje je u vlasništvu Save Re i makedonskog osiguravajućeg društva Save Tabak, pokrenulo je postupak likvidacije svojih makedonskih fondova, Sava Invest Rasteći i Sava Invest Balansirajući. Njihova će se imovina podeliti ulagačima proporcionalno njihovim ulozima.
Odluka o likvidaciji doneta je na temelju loših rezultata poslovanja.
– Ocenjujemo da investicija ni u sledećim godinama neće ostvariti očekivane rezultate –  poručeno je iz društva.

Likvidacija neće uticati na opstanak i delovanje Save Tabak, koja je sa 18-odstotnim tržišnim udelom drugo najveće osiguravajuće društvo za imovinska osiguranja u Makedoniji.

Be the first to comment

Leave a Reply