Lojds se već sprema za kolaps evra

Britanska osiguravajuća kuća Lojds je smanjila zbog krize izloženost evrozoni “na najmanju moguću meru“ i pripremila se za kolaps evropske valute.

Direktor ove kompanije Ričard Vord kaže da je kompanija Lojds sastavila plan o prelesku sa potraživanja u evrima na ostale valute ukoliko Grčka napusti evrozonu i da bi mogla da pretrpi gubitak od 58,9 milijardi funti u investicijama ukoliko se evrozona raspadne.

“Uz sve bojazni koje postoje u vezi sa evrozonom u ovom trenutku, moramo biti pažljivi kada obavljamo poslove u Evropi i postoji mnogo pitanja u vezi s budućim poslovanjem sa polisama izraženim u evrima“, rekao je on.

Vord je ocenio da izlazak Grčke iz evrozone ne bi doveo do raspada evropskog valutnog bloka, ali da se kompanija mora pripremiti za takvu mogućnost.

Be the first to comment

Leave a Reply