Najteže se otkriju sitne prevare u kasko osiguranju

Prema procenama stručnjaka koji se bave prevarama u osiguranju, osiguravajuće kuće godišnje zbog prevara izgube i do 10 posto od ukupnog iznosa isplaćenih šteta, zbog čega je važno raditi na uspešnom suzbijanju prevara.
O tom se problemu govorilo i na prošlogodišnjim danima osiguranja, kada su iznete slične procene gubitka zbog prevara, a mogle su se čuti i neke brojke: uz pretpostavku da je samo 2,7 posto prijavljenih šteta bilo lažnih, osiguravači su procenili da je 2009. godine bilo najmanje 15.000 lažnih šteta.
Uprkos tome, 2008. godine zabeleženo je samo pet prijava, što pokazuje da osiguravavači i sami nisu dovoljno aktivni u otkrivanju prevara.
Problem je u tome što zbog toga trpi oko 95 posto poštenih osiguranika.
Smatra se  da bi bilo vreme da se i u osiguranju, po uzoru na bankarski sektor, osnuje »crna lista« onih koji su pokušali naplatiti štetu od osiguravača na prevaru, ali  do danas nisu preduzeti ozbiljniji koraci u tom pravcu.
Prevaru je najteže otkriti kod malih iznosa šteta, kažu u Grawe osiguranju. Reč je, na primer, o pokušajima vlasnika vozila da ugovore kasko osiguranje za ranije oštećeno vozilo. »U pravilu je reč o vetrobranskim staklima i manjim površinskim oštećenjima.  Susretali smo se i sa slučajevima većih oštećenja, pa čak i slučajevima gde su kod sklapanja kasko osiguranja fotografisana druga vozila«, kažu u osiguranju.

Be the first to comment

Leave a Reply