Novi vid ulaganja u investicione fondove – Ilirika Štednja Plus

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU je pripremila novi vid ulaganja u investicione fondove pod nazivom Ilirika Štednja Plus. Ilirika Štednja Plus je specijalni vid ulaganja kojim se uplatom mesečnog iznosa od svega 25 EUR u otvoreni investicioni fond Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) stiče mogućnost pristupa brojnim tržištima i kompanijama, kao i da jedan deo imovine bude uložen na način koji podrazumeva veći očekivani rizik ali i veću očekivanu dobit od npr. oročenja u banci. Ilirika Štednja Plus je namenjena, pre svega, onima koji tek počinju sa štednjom i želeli bi u budućnosti da stvore određeni kapital manjim periodičnim uplatama. Najčešći razlozi zbog kojih se ljudi odlučuju na ovaj vid ulaganja su kupovina stana ili automobila, obezbeđenje sredstava za studiranje dece ili štednja u zrelim godinama za treće životno doba. Treba istaći i da je sredstva uplaćena u fond kroz Ilirika Štednja Plus moguće u svakom trenutku podići u celosti ili delimično. Otvoreni investicioni fond Ilirika JIE počeo je poslovanje krajem 2007. godine, a imovina Fonda investirana je na rastućim tržištima jugoistočne Evrope sa fokusom na tržište kapitala u Srbiji. Fond Ilirika JIE, kao fond rasta vrednosti imovine, ulaže najmanje 75% svoje imovine u akcije i namenjen je svim ulagačima, fizičkim i pravnim, kao i domaćim i stranim licima, koji žele ostvarenje visokog prinosa ulaganjem u diversifikovani portfolio. Društvo za upravljanje investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd je deo regionalne finansijske grupacije ILIRIKA, koja ima brokerske kuće i upravlja sa ukupno 19 investicionih fondova u regionu Jugoistočne Evrope.

Be the first to comment

Leave a Reply