Osiguranja “na nišanu” uvoznika

Asocijacija uvoznika vozila i delova donela je odluku da svakog meseca ocenjuje rad osiguravajućih kuća. Svaki član Asocijacije je opredelio jednog svog stručnjaka, koji će po tačno propisanim kriterijumima bodovati od 1-5 svako osiguranje sa kojim sarađuje…

Evo i tačno navedenih pet kriterijuma:

  1. Korektnost izrade osnovnog zapisnika (sveobuhvatnost procenjenih delova za popravku i/ili zamenu, tačnost procene da li su delovi za popravku ili zamenu).
  2. Brzina reagovanja na zahtev za izradu dopunskog zapisnika.
  3. Korektnost izrade dopunskog zapisnika (sveobuhvatnost procenjenih delova za popravku i/ili zamenu, tačnost procene da li su delovi za popravku ili zamenu).
  4. Adekvatnost normiranja vremena radnih operacija.
  5. Usmerenost osiguranika, za vozila u garantnom roku, da se popravka vrši u ovlašćenim servisima (anketirati vlasnike vozila koja su u garantnom roku da li su prilikom izrade osnovnog zapisnika bili “usmeravani” da popravku vrše u ovlašćenom ili nekom “drugom” servisu).

Po završenom mesecu, svako osiguranje dobiće prosečnu ocenu rada, a te ocene biće vidno istaknute u svim uvozničkim kućama odnosno servisima, pa će na osnovu njih svaki vlasnika automobila moći da se opredeli za one koji su najbolji

Be the first to comment

Leave a Reply