Osiguranje imanja i useva subvencionisano od 40 do 70 odsto

Osiguranje imanja i usevaZbog sve češćih razornih vremenskih nepogoda, raste interesovanje poljoprivrednika za osiguranjem poljoprivrednih imanja i useva.
Država subvencioniše 40 odsto troškova osiguranja poljoprivrednicima koji ispunjavaju uslove za subvencije, dok neke opštine u Srbiji subvencionišu do 30 odsto troškova osiguranja. Ipak, praksa pokazuje da samo četvrtina poljoprivrednika stiče neophodne uslove za sticanje subvencija po ovom osnovu.
Ugrožen Podunavski okrug
To nije trošak već investicija u budućnost,“ rekao je Ostojić.
Poljoprivrednici iz Podunavskog okruga se pozivaju da iskoriste ponuđene beneficije i osiguraju svoja poljoprivredna imanja i useve, rečeno je na skupu „Žene u agrobiznisu“, održanom u Krnjevu. Opština Velika Plana subvencioniše sa 30 odsto osiguranje poljoprivrednih useva, životinja i voća.
Šteta na poljoprivrednim površinama u Podunavskom okrugu tokom nedavnih poplava iznosila oko dve milijarde dinara.

Slavica Mirković vlasnik poljoprivrednog gazdinstva iz Krnjeva, koja se sa porodicom bavi proizvodnjom Osiguranje imanja i usevajabuka, višanja i trešanja, kao i uzgojem ovaca, već 15 godina svoje proizvode osigurava kod Dunav osiguranja i poručuje da se to isplati, posebno kod štete koja nastaje kod voća od grada, za šta su ove godine dobili nadoknadu u roku od nekoliko dana.
Ona je poručila drugim poljoprivrednicoma da odaberu vid osiguranja i za kvalitet i za kvantitet.
Dejan Đokić, poljoprivrednik iz Velike Plane, koji se bavi uzgojem kornišona i voća, osigurava svoje useve već 10 godina. On poručuje drugim proizvođačima da osiguraju svoje useve, jer je korist velika, posebno što deo tog osiguranja subvencioniše opština i država.

Godišnja premija za osiguranje pšenice po jednom hektaru površine na prosečan prinos od pet tona po hektaru (t/ha) i ceni od 20 dinara po kilogramu iznosi 2.860 dinara, a kukuruza na prinos od osam tona/ha i ceni od 15 din/kg iznosi 3.036 dinara. Što se tiče osiguranja plodova voća, na prinos od 1.000 kilograma, a po otkupnim cenama od ove sezone, iznosi premije su sledeći: za šljive 1.310 dinara, za jabuke 1.965 dinara a za jagode 6.550 dinara.

Osiguranje imanja i usevaKada je reč o osiguranju životinja od opasnosti uginuća, prinudnog klanja ili ubijanja nesrećnim slučajem ili zbog bolesti, iznos premije za osiguranje goveda (krava), na vrednost grla od 120.000 dinara, iznosi 8.100 dinara godišnje.
Prilikom zaključenja polise osiguranja za goveda, kompanija odobrava popuste na broj životinja. Primera radi, za osiguranje pet i više grla odobrava se popust od 10 odsto, a za osiguranje 11 i više grla popust je 20 odsto.
Takođe, u ponudi je i osiguranje drugih životinjskih vrsta kao što su svinje (za priplod i tov, po cenama od 500 do 4.500 dinara po grlu), kao i osiguranje ovaca, živine i dr. Na premiju ovih vrsta osiguranja plaća se porez od pet odsto.

Osiguranje imanja i useva

Paušalno osiguranje poljoprivrednog gazdinstva – pri čemu su osigurane sve zgrade, stvari domaćinstva, priključne mašine i alat, životinje i zalihe proizvoda – kod Dunav odiguranja iznosi 10.000 dinara godišnje i to za prosečno gazdinstvo vrednosti od oko pet miliona dinara.
Ukoliko se ugovori i pokriće rizika od poplave, za ovo domaćinstvo premija osiguranja se povećava za 2.891 dinar godišnje. Ukoliko je osiguranik više puta pretrpeo štetu od poplave, svaki put će biti namiren po istoj polisi, s tim što se visina naknade utvrđuje za svaki slučaj posebno.