Osiguranje kredita u slučaju bolesti ili gubitka posla

Banke počele da nude građanima osiguranje kredita i to ih košta od 10 evra pa naviše zavisno od iznosa zajma. Ako klijent ostane bez posla ili se razboli, osiguravajuća kuća pokrivati njegove rate određeno vreme.

Sve više banaka nudi građanima kada uzimaju kredit osiguranje za slučaj da ostanu bez posla ili se razbole. Buduće klijente to košta od 10 evra pa naviše zavisno od iznosa zajma koji se uzima. Ima i banaka koje same pokrivaju troškove osiguranja. Bankari, ipak, uglavnom imaju ugovore sa određenom osiguravajućom kućom. Naravno kada se pristaje na ovu opciju potrebno je pogledati sve stavke ugovora.
Tako na primer, kod nekih banaka, rok otplate kredita ne može da bude duži od deset godina, a osiguranje pokriva 12 rata za ceo period vraćanja zajma. U roku od godinu dana, klijent bi trebalo da pronađe drugi posao i da nastavi sa urednim vraćanjem zajma.
Takođe, osiguranje ne pokriva kredit u slučaju gubitka posla u prvih 60 dana od osiguranja. Kada je u pitanju bolest ili neko oštećenje, osiguranje pokriva šest mesečnih obaveza.
– Dinarski gotovinski kredit sa osiguranjem osmišljen je da klijentima obezbedi maksimalnu sigurnost u slučajevima da ostanu bez posla ili su usled zdravstvenih problema onemogućeni da obavljaju poslovne aktivnosti – kažu u Unikredit banci.
– Ukoliko korisnik kredita ostane bez posla, osiguravajuća kuća će pokrivati njegovu ratu do 12 meseci u kontinuitetu, maksimalno do tri puta u toku perioda otplate kredita.
Pored gubitka posla, osiguranje pokriva i privremenu sprečenost za rad kao posledicu nesrećnog slučaja, trajni invaliditet od 50 odsto do 100 odsto nastao kao posledica nesrećnog slučaja ili teže bolesti.
Ima banaka koje naplaćuju zasebno jednokratno osiguranje kredita.
Tako, na primer, u pojedinim bankama za iznos od 210.000 dinara, osiguranje iznosi 35 evra i plaća se u evrima.
Takođe, klijenti imaju mogućnost da koriste grejs period kada otplaćuju samo kamatu i taj period takođe pokriva osiguranje.

Be the first to comment

Leave a Reply