Osiguranje od poplava je jedino rešenje za vanredne situacije

Prvog dana ovogodišnjeg Kopaonik biznis foruma, predsednica izvršnog komiteta UNIQA osiguranja Gordana Bukumirić, učestvovala je u panelu na temu “Definisanje glavnih problema u industriji osiguranja”.

Gospođa Bukumirić je istakla da građani Srbije nisu izvukli pouke posle velikih poplava koje su pogodile Srbiju 2014. godine i da i dalje ne osiguravaju svoju imovinu od posledica vremenskih nepogoda.

“Nažalost, udeo osiguranja od posledica poplava u ukupnom osiguranju domaćinstva nimalo nije povećan u poslednje dve godine”, istakla je Bukumirić.

Ona je navela da svega 20 odsto domaćinstva, koje imaju neki vid osiguranja, izdvaja novac za osiguranje od posledica poplava. Prema njenim rečima, osiguravajuće kompanije u saradnji s državnim institucijama moraju da rade više na obuci građana o značaju osiguranja imovine od posledica poplava i drugih vremenskih nepogoda.

“Kada bi država ukinula ili smanjila davanja iz budžeta za nadoknadu šteta od poplava i drugih prirodnih nepogoda, svest o značaju osiguranja imovine bi se vrlo brzo razvila kod našeg stanovništva. Sa druge strane i za državu je isplativije da ova vrsta šteta bude nadoknađena od strane osiguravajućih kompanija”, istakla je Bukumirić.

Ona je dodala da je u nekim državama ova vrsta osiguranja obavezna, ali da, iako taj model ne mora da se primeni u Srbiji, je važno da vlasnici gazdinstava shvate da mogu svoju imovinu da zaštite, umesto da od države čekaju da im na neki način nadoknadi deo štete, dodala je Bukimirić.