Oto Noj: Moguća nova prodaja DDOR-a

„Fondiaria SAI trenutno nastoji da konsoliduje svoje poslovne aktivnosti i tačno je da se razmatra mogućnost prodaje određenih delova grupe. Udeo u DDOR-u Novi Sad takođe je jedan od delova koji se razmatra u tom smislu“, kaže za nedeljnik „Akter“ dr Kristijan Oto-Noj, generalni direktor DDOR-a Novi Sad
Već gotovo deset godina se naše tržište osiguranja ocenjuje kao veoma perspektivno, što je i bio razlog da Fondiaria SAI kupi DDOR Novi Sad.

Svetska ekonomska kriza je umnogome otežala rad osiguravajućih kompanija i rast je mnogo sporiji od očekivanog, ali s obzirom na okolnosti, može se reći da se tržište osiguranja u Srbiji dosta dobro drži“, kaže za naš list čovek koji već više od 20 godina radi u osiguranju od Dalekog istoka do istočne Evrope – dr Kristijan Oto-Noj, generalni direktor DDOR-a Novi Sad. Pored te tvrdnje on ipak nagoveštava mogućnost da nekada najveća osiguravajuća kompanija u Srbiji ponovo promeni vlasnika.

Posle perioda prilagođavanja i restrukturiranja kompanije koju ste kupili, kakvi su Vaši utisci spram očekivanja koje ste imali pre dolaska na tržište Srbije?

Period od kupovine do danas iskoristili smo za detaljno restrukturiranje kompanije – DDOR Novi Sad bila je državna kompanija sa velikim tržišnim učešćem i dobrim ugledom, a mi smo je dodatno pripremili za oštru konkurenciju koja je u međuvremenu došla na srpsko tržište. Neophodne promene bile su racionalizacija i centralizacija poslovanja, što smo i učinili; oslobodili smo kompaniju nenaplativih ugovora, proširili smo prisustvo na tržištu i obogatili ponudu. Naš dolazak u Srbiju bazirao se delom i na prognozama da srpsko tržište ima ogroman potencijal za rast. Ono što niko nije mogao da predvidi jeste velika ekonomska kriza koja je potresla čitav svet, pa i Srbiju. Zbog ove “elementarne nepogode” čitav sektor morao je da koriguje očekivanja u pogledu rasta i razvoja tržišta. Uprkos svemu, DDOR je prošlu godinu završio sa pozitivnim bilansom, a očekujemo da će tako biti i ove godine. Kompanija je sada u “dobroj formi”, spremna za ozbiljnu tržišnu trku i izazove.

Ovo je vreme donošenja strateških odluka koje bi trebalo da teškoće poslovanja tokom krize pretvore u šanse za budući uspešan rad, jer se neka nerazvijena tržišta računaju kao tržišta sa velikim potencijalom. Kako se na to gleda u DDOR-u Novi Sad, a kako na nivou grupe Fondiaria SAI?

Mi i dalje računamo na veliki potencijal srpskog tržišta osiguranja. Naša strategija do kraja krize je, između ostalog, i restriktivna politika osiguranja – smanjili smo troškove, a povećali efikasnost. Zahvaljujući tome, očekujemo rast premije i u ovoj, kriznoj godini. Tokom krize može se desiti da neki i odustanu: mi smo odlučili da spremni dočekamo njen kraj i iskoristimo mogućnosti koje ovo tržište pruža.
Povodom najava dolaska novih velikih osiguravajućih kompanija na naše tržište, pre svega Aliansa, Akse, Kardifa i ruskog Sogaza, dr Noj kaže da je to dobro, jer će sve one znati kako treba da posluju i shvatiće da je ovo malo i veoma konkurentno tržište na kome nema lako stečenog novca.

Da li je tržište Srbije po nečemu specifično po pitanju osiguranja?

Specifično je po tome što se generalno manje ulaže u osiguranje nego u drugim zemljama – svega 80 evra po stanovniku godišnje, što je nekoliko desetina puta manje nego u razvijenim evropskim zemljama. Veći deo premije čine obavezna osiguranja, poput osiguranja motowrnih vozila. Baš zbog toga srpsko tržište ima veliki potencijal za rast. Još jedna specifičnost je u tome što je finansijski sektor u Srbiji tokom devedesetih godina doživeo veliki brodolom, pa je bilo potrebno uložiti mnogo napora da se vrati poverenje u institucije kao što su banke i osiguranja. Mislim da su i Narodna banka Srbije i svi učesnici na tržištu učinili mnogo da se to poverenje ponovo izgradi. Konzervativne regulative su se pokazale kao dobre baš u krizi, jer je Srbija izbegla velike lomove koji su zadesili mnoge zemlje u svetu.

Sve više se govori i o eventualnim trgovanjima i merdžovanjima određenih delova grupe Fondiarija, pa i o prodaji DDOR-a Novi Sad. Koliko u tome ima istine, s obzirom na to da je jedna takva informacija nedavno na berzi podigla vrednost akcija Fondiarije SAI?

Ne mogu da komentarišem priče o prodaji grupe Fondiaria SAI u celini. Fondiaria SAI trenutno nastoji da konsoliduje svoje poslovne aktivnosti i tačno je da se razmatra mogućnost prodaje određenih delova grupe. Udeo u DDOR-u Novi Sad takođe je jedan od delova koji se razmatra u tom smislu. Međutim, DDOR je za Fondiariu kompanija od strateškog značaja, pa mislim da je malo verovatno da će do prodaje doći. Ali, šta god da se desi, finansijska situacija u DDOR-u Novi Sad je odlična – zahvaljujući uspešno završenoj reorganizaciji, ova kompanija je jedna od najprofitabilnijih franšiza osiguranja u celom regionu jugoistočne Evrope. DDOR Novi Sad nema potrebe za finansijskom podrškom svojih akcionara; stoga postojeća situacija grupe Fondiaria SAI, pa čak ni eventualna promena vlasničke strukture, neće imati uticaja na solidnost poslovnih aktivnosti DDOR-a na srpskom tržištu.
Utisak je da je DDOR Novi Sad smanjio poslovanje visoko rizičnim osiguranjima, kao što je osiguranje poljoprivrede. Takođe je privatni penzijski fond gotovo dat na upravljanje kompaniji Prva Grupa. Koje je osiguranje vaš glavni fokus?

To su dva potpuno različita pitanja. Poljoprivredno osiguranje je doista veoma rizičan posao, koje se sprovodi u skladu sa visoko stručnim kriterijumima, jer bi u suprotnom postao kocka sa potencijalno ogromnim rizicima po osiguravača. Mi te rizike osiguravamo profesionalno, i tako ćemo i nastaviti da postupamo. Ukoliko su drugi hrabriji, mogu samo da im poželim sreću. Posao sa penzionim fondovima nije toliko rizičan. Ovde je problem putpuno druge prirode. Penzioni fondovi još uvek predstavljaju veoma malo tržište u Srbiji i teško je postići kritičnu masu, koja je neophodna da bi se administrativni troškovi spustili na održivi nivo. Spajanje DDOR Penzije plus i Hypo Garanta je racionalno rešenje, jer će troškovi poslovanja biti prepolovljeni. Na dobitku će biti prvenstveno sami članovi fondova. Očekujemo da će novi fond poslovati još stabilnije, i da će se zahvaljujući ovom spajanju ostvarivati veći prinosi, što direktno utiče na visinu budućih penzija. Glavni fokus je orijentacija na fizička lica, kao i mala i srednja preduzeća. Naš zadatak, kao i ostalih učesnika na tržištu, jeste da pomognemo razvoju osiguranja u Srbiji. S tim u vezi, započeli smo edukaciju građana o potrebi za osiguranjem, inovirali smo našu ponudu osiguranja, prilagodili je zahtevima ovog tržišta. Međutim, rezultati će biti vidljivi tek kada stanovnici Srbije dostignu viši životni standard, koji zaista zaslužuju.

Šta država Srbija može da učini u podsticanju osiguranja?
Kad je reč o životnom osiguranju, koje je zapravo i parametar razvijenosti nekog tržišta, smatram da bi država uvođenjem poreskih olakšica za osiguranike dosta doprinela razvoju ovog segmenta. Opšte uzev, u Srbiji je briga o sopstvenoj budućnosti na veoma niskom nivou, a pitanje je da li će socijalno osiguranje biti u stanju da obezbedi odgovarajući životni standard u budućnosti. S druge strane, mnogo je onih koji nisu dovoljno informisani o mogućnostima, pa ni o potrebi osiguranja uopšte, pa bi bilo značajno da i država i industrija osiguranja više ulažu u informisanje građana.

KARIJERA

Dr Kristijan Oto-Noj, generalni direktor DDOR-a Novi Sad, zamenik je predsednika Upravnog odbora i predsednik Izvršnog odbora u istoj kompaniji, a obavlja i funkciju zamenika generalnog direktora Fondiaria SAI.
Rođen je 1953. godine u Frankfurtu na Majni, Nemačka. Doktor je pravnih nauka. Doktorirao je na Univerzitetu Minhensom, a zvanje magistra pravnih nauka na Univerzitetu u Njujorku.
Na mesto generalnog direktora DDOR-a Novi Sad došao je u avgustu 2009. godine. Od 1. januara 2003. godine direktor je u grupi Fondiaria SAI, odgovoran za sve ostale vrste osiguranja osim osiguranja motornih vozila, osiguranje od specijalnih rizika, reosiguranje i međunarodne poslove. Pre toga radio je kao generalni direktor osiguravajućeg društva Milano Assicurazioni. Tokom dvanaestogodišnjeg rada u kompaniji Allianz Group (1985-1997) bavio se korporativnim pravom, pravom konkurencije, spajanjima i pripajanjima, a stekao je i iskustvo u Hongkongu, Singapuru, Kini, Japanu, istočnoj Evropi, i bio na visokim funkcijama u upravnim odborima različitih kompanija u sastavu Allianz Group, širom Evrope.

Be the first to comment

Leave a Reply