Piraeus banka uvela životno osiguranje u svoju ponudu

Piraeus banka je uvrstila u svoju ponudu mogućnost ugovaranja životnog osiguranja i to direktno u poslovnicama banke. Ugovor o zastupanju u prodaji polisa osiguranja zaključen je sa akcionarskim društvom za životno osiguranje Alico a.d.o Beograd.

Prvi proizvod iz grupe životnog osiguranja, Riziko osiguranje za slučaj smrti ili potpunog trajnog invaliditeta, osmišljen je tako da zaštiti korisnika i njegovu porodicu, zbog čega i nosi simboličan naziv „Zaštitnik“. Ovo osiguranje, klijentima je dostupno u Silver, Gold ili Platinum paketu i može se zaključiti na period od jedne ili više godina. Minimalna mesečna uplata, zavisno od godina osiguranika i paketa, kreće se od 300 dinara (Silver paket) do 800 dinara za Platinum paket.
„Zaštitnik“ garantuje korisniku isplatu mesečne naknade u narednih pet godina od trenutka nastanka osiguranog slučaja. Tako na primer, mesečna naknada koja bi se isplaćivala korisnicima u 60 narednih meseci, za Silver paket iznosi 15.000 dinara, za Gold 20.000 dinara, dok je za Platinum paket 25.000 dinara.
„Riziko osiguranje je izuzetno značajan proizvod životnog osiguranja sa jakom socijalnom dimenzijom jer štiti porodicu od finansijskog rizika i propadanja. Ovim osiguranjem, za svega nekoliko stotina dinara koliko iznosi premija, osiguranik obezbeđuje sigurnu potporu svojoj porodici u slučaju nemilog događaja.“ – pojasnio je Života Tasić, rukovodilac Službe za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.
Polisu „Zaštitnik“ osiguranja mogu zaključiti sva lica sa navršenih 18 do 65 godina života. Osiguranici premiju mogu platiti u dinarima i evrima, a uplata može biti mesečna i godišnja.
Zaključivanje ugovora o osiguranju u Piraeus banci vrše ovlašćeni zastupnici u osiguranju kojima se svi zainteresovni klijenti mogu obratiti za detaljne informacije i pojašnjenja u vezi nove linije životnog osiguranja. Ova usluga je trenutno na raspolaganju u većini beogradskih i novosadskih filijala, a od jula 2010. godine biće dostupna i u svim poslovnicama Piraeus banke u Srbiji.

Be the first to comment

Leave a Reply