Putno osiguranje: Planirate zimovanje, skijanje? Ovo morate znati!

Od čega ste osigurani putnim zdravstvenim osiguranjem?

Šta pokriva putno zdravstveno osiguranje?

Troškovima putnog osiguranja pokriveni samo iznenadni nesrećni slučajevi, HRONIČNI pacijenti IZUZETI!

Sezona zimskih godišnjih odmora je pred nama I mnogi skijaši sa nestrpljenjem iščekuju da isprobaju nove skijaške staze na destinacijama širom Evrope i sveta.
Obično prilikom kupovine turističkog aranžmana, ili aranžmana za skijanje, zaposleni u turističkim agencijama nude polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Radnici u turističkim agencijama, nažalost, ovaj posao rade kao dopunski i nisu dovoljno dobro obučeni kako bi osiguraniku predstavili sve elemente ove vrste osiguranja.

Čest je slučaj da prilikom zaključivanja polise putnog zdravstvenog osiguranja na ovaj način, klijentu odnosno osiguraniku nisu jasna koja su njegova prava i na koji način ih može ostvariti.

Putno zdravstveno osiguranje osmišljeno je tako da pokriva iznenadne osigurane slučajeve, odnosno troškove lečenja akutnih bolesti kojese mogu desiti na putovanju, kao I da pokriva troškove medicinskih usluga u inostranstvu prilikom nastanka nezgode – povrede osiguranika odnosno nesrećnog slučaja.
Ova vrsta osiguranja uglavnom ne pokriva troškove lečenja hroničnih bolesti ili stanja, gde je primarna svrha lečenja da se simptomi bolesti drže pod kontrolom. Nažalost, troškovi pokrića hroničnih bolesti učinili bi putno zdravstveno osiguranje izuzetno skupim, te ga nijedna osiguravajuća kuća na našem tržištu ne pokriva.

shame1Pamtimo slučaj gospodina D.I. koji nam se obratio za pomoć prilikom problema koji je imao boraveći u Francuskoj na skijanju., početkom ove godine.
Klijent je imao zaključenu polisu putnog osiguranja u jednoj domaćoj osiguravajućoj kući. Problem je nastao kada je na skinjau u Francuskoj doživeo poslednjeg dana boravka, ozbiljnu nezgodu na jednoj od ski staza. Slučaj je toliko bio ozbiljan da je bilo neohodno angažovati prevoz helikopterom sa ski staze do najbliže bolnice u Grenoblu, u kojoj mu je pružena sva moguća medicinska nega. Sama činjenica da se ćovek tako ozbiljnopovredio, predstavlja problem, medjutim nije to bio jedini problem. Naime, u osiguravajućoj kući, najverovatnije propustom zaposlenog u osiguranju, polisa je zaključena na “klasičan” način sa standardnim pokrićem bez uključenog rizika ski osiguranja. Tzv. rizik skijanja je dopunski rizik koji se ugovara prilikom zaključenja “standardne” polise putnog osiguranja i obavezno se mora navesti prilikom uzimanja polise. Uz našu pomoć, uspeli smo da rešimo nesuglasice i utvrdimo nastanak propusta, što je domaća osiguravajuća kuća, kao odgovoran partner, rešila pozitivno. Pitate se koliko je izašao ukupan trošak  pružanja medicinske pomoći, transporta helikopterom, 7 dana boravka u bolnici u Grenoblu I na posletku angažovanje posebnog transporta do Srbije tako povređenog pacijenta?

Ukupan trošak je bio ni manje ni više nego 27.600,00 EUR koji je osiguravajuća kuća izmirila!

U slučaju epi-napada, dijabetesa, odstranjenog tumora, povišenog krvnog pritiska, srčanih slabosti i drugih bolesti koje vas zadese na putovanju, vi ćete svakako biti zbrinuti i život vam neće biti ugrožen, ali ćete za ukazanu pomoć, lečenje i preglede morati da platite “iz svog džepa”. Kod većine je tako, ali retkost je da pojedine osiguravajuće kuće prave izuzetak kod “kritičnih” stanja kada je život osiguranika ugrožen

U svakom slučaju, ukoliko tokom putovanja osiguranik prvi put oboli od hronične bolesti, treba da zna da će biti plaćeni troškovi dijagnostike i lečenja koji su nastali u nastojanju da se utvrdi tačan uzrok poremećaja zdravlja. Takođe će biti plaćeni i inicijalni troškovi bolničkog lečenja koje je neophodno da bi se zdravstveno stanje stabilizovalo, sa ciljem da se omogući bezbedan povratak u zemlju radi daljeg praćenja ili lečenja.

Polisa putnog osiguranja, kod većine osiguravajućih kompanija obilno pokriva troškove lečenja akutnih oboljenja, zatim troškove lečenja za slučajeve koji su nastali povredom ili nesrećnim slučajem, kao I troškove transporta bolesnika za povratak u svoju zemlju. Takodje, u ekstremnim slučajevima, putno osiguranje pokriva troškove transporta posmrtnih ostataka osiguranika ili tzv. repatrijacija.

ski_nezgodaPolisa putnog osiguranja se aktivira na jednostavan način. Na svakoj polisi putnog osiguranja postoji kratko uputstvo na koji način se može osiguranje koristiti, pozivom call-centra asistentske kuće i pratite uputstva kolega. U slučajevima kada iz bilo kog razloga niste uspeli da prvo pozovete asistentsku kuću, možete u zdravstvenoj ustanovi proveriti da li prihvataju vašu polisu. Ukoliko ni to niste uspeli, jer recimo niste bili pri svesti, a urgentno vam je bila potrebna medicinska pomoć, ni  to ne bi trebalo da bude problem jer će vam svi eventualni troškovi biti nadoknađeni po povratku kući. Jedino što uz zahtev za refundaciju, neophodno je da priložite sve račune, izveštaje lekara i potvrdu da ste morali urgentno da budete primljeni.

Zato se dobro raspitajte kada zaključujete polisu putnog zdravstvenog osiguranja, koja su vaša prava.

Obavezno pitajte:

  • koju visinu pokrića daje polisa putnog osiguranja,
  • da li postoji učešće u šteti, prilkom njenog nastanka
  • da li osiguranje pokriva hroničnu bolest
  • koja je svrha boravka u inostranstvu, pa shodno tome to se treba I navesti u polisi
  • Doplatak za skijanje ili ski osiguranje
  • teritorijalno pokriće, možete putovati u drugu zemlju, a potom otići u treću, da li imate osiguravajuće pokriće?

Putno osiguranje može ugovoriti pojedinac (individualno), zatim porodica odnosno roditelji sa decom (porodično) i grupa od minimalno 10 putnika koja putuje na istu destinaciju (kolektivno). Polisa putnog osiguranja može trajati minimalno jedan dan pa naviše, a moguće je ugovoriti teritorijalnu pokrivenost za nekoliko različitih država, ili za teritoriju Evrope pa čak i za ceo Svet, bilo za jedan ili više ulazaka i izlazaka u strane zemlje.

Ukoliko želite da saznate više o ovoj vrsti osiguranja, možete se informisati OVDE

Miodrag Stanić
063217367
www.osigurajtese.rs