Regresiranje osiguranja useva

Za poljoprivredne proizvođače na teritoriji Kragujevca u toku je javni poziv za regres dela troškova za osiguranje useva, plodova i domaćih životinja.
Iz gradske kase je, za te namene, izdvojeno dva miliona dinara, a vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava mogu da računaju na naknadu trećine ukupnog iznosa premije na polisi osiguranja.
Zahtev za regresiranje osiguranja mogu da podnesu nosioci ili članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji Kragujevca.
Novac će se, prema rečima Zorana Prokića, člana Gradskog veća za poljoprivredu, odobravati za nadoknadu dela troškova do 30 procenata od iznosa premije na polisi osiguranja useva, plodova i domaćih životinja.
Pravo na regres poljoprivredni proizvođač može ostvariti samo po jednom osnovu, a za te namene iz gradskog budžeta izdvojeno je dva miliona dinara. Cilj je da se, kroz bespovratna sredstva, podstiče produktivnost poljoprivredne proizvodnje.
Obrazac zahetva preuzima se u Odeljenju za poljoprivredu Gradske uprave za privredu, a potom se, sa dodatnom dokumentacijom predaje na kružnom šaletru u holu zgrade Uprave grada.
Konkurs je otvoren do utroška planiranog budžeta, a najkasnije do 15. decembra.