Restrikcije u osiguranju radnika u Republici Srpskoj

Ekonomska kriza koja je lani pogodila tržište osiguranja u RS opet se najviše prelamala preko leđa radnika u privredi, jer je najveće restrikcije među svim osiguravajućim proizvodima zabeležilo je osiguranje od nezgode, odnosno povrede na radu.
Prema podacima Agencije za osiguranje Republike Srpske , premija osiguranja od nezgode, koja je ranije beležila značajan rast, prošle godine je doživela pad i to za 5,3 odsto, odnosno sa 7,3 na 6,9 miliona KM, iako je broj sklopljenih polisa povećan za 20.000.
Stručnjaci u oblasti osiguranja kažu da je na to uticalo više faktora, ali prvenstveno želja poslodavaca da preko leđa radnika skrešu finansijske troškove u godini recesije.
Saša Čudić, direktor banjalučkog “Kosig Dunav osiguranja”, kaže da su preduzeća, mahom u javnom sektoru koja imaju obavezu da usluge osiguranja izabiraju putem tendera, često ignorisala propisane tarife.
“Uočili smo da su javna preduzeća prilikom javnih nabavki zanemarivala činjenicu postojanja tarifa, već su prihvatala najnižu cenu polisa, ispod propisanog nivoa, čime je došlo do narušavanja tržišta. Time je u finansijskom pogledu premija znatno pala”, istakao je Čudić.
Njegove reči potvrđuje i podatak da je prosečna visina premije po sklopljenoj polisi osiguranja od nezgode u RS pala sa 35,10 KM, koliko je iznosila 2008. godine, na lanjskih 30,30 KM.
Čudić kao razlog smanjenja premije u tom segmentu, navodi, i to da je deo poslodavaca u privatnom sektoru zaposlene čak uskraćivao za osiguranje od povrede na radu, dok je manjim delom to, smatra, i posledica povećanog otpuštanja radnika koji su time automatski ostajali bez tog prava.
Sindikalci smatraju da je oblast osiguranja zaposlenih poprilično neuređena zbog čega, kako navode, mnogi radnici uopšte ne znaju da li su i na koji iznos osigurani od povrede na radu, što nesavesni deo poslodavaca maksimalno iskorišcava.
“Ekonomska kriza je mnogima poslužila kao izgovor za smanjenja prava radnika utvrđenih Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, pa tako i kod osiguranja od nezgode, zbog čega su potrebne češće kontrole Inspekcije rada u preduzećima”, ističe Obrad Belenzada, predsednik Konfederacije sindikata RS.
Među osiguravajućim proizvodima koji su lani zabeležili pad, nalazi se, takođe, kasko zaštita vozila čija je premija smanjena za 4,8 odsto, sa 8,5 na 8,1 milion KM, uglavnom zbog pada prodaje novih vozila, pogotovo preko lizing kompanija.
Pad premije ostvaren je i u putničkom zdravstvenom osiguranju za 3,8 odsto, zatim, osiguranju od požara i prirodnih sila za 1,6 odsto, te osiguranju “ostalih šteta na imovini” (provalne krađe, lomovi stakala i mašina) za 1,5 odsto.
Ukupna premija osiguravajućih društava u RS u 2009. godini povećana je za 2,1 odsto, na 119,9 miliona KM, prvenstveno zbog rasta obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti za 3,2 osto, koje dominira u zbirnoj premiji, kao i životnog osiguranja za 13,4 odsto.

Be the first to comment

Leave a Reply