SAP West Balkans

Kompanija SAP, u poslednjem kvartalu 2010. godine,  ostvarila je porast za rekordnih 35%  u odnosu na isti period prošle godine.  SAP je saopštila preliminarne finansijske rezultate za 2010. godinu, odnosno za četvrti kvartal 2010. godine. Ukupan prihod je u odnosu na 2009. godinu porastao za 17% i iznosi 12,46 milijardi evra. Od toga, prihod po osnovu softvera i sa softverom povezanih usluga iznosi 9,79 milijardi evra, što predstavlja rast od 19% u odnosu na 2009. godinu (8,20 milijarde evra). Prihod samo od softvera iznosi 3,27 milijardi evra što predstavlja rast od 25% u odnosu na 2009. godinu.

Kompanija SAP je u 2010. godini ostvarila profit iz poslovanja od 2,59 milijardi evra prema MSFI, što predstavlja rast od 35% u odnosu na prethodnu godinu.

U četvrtom kvartalu 2010. godine kompanija SAP ostvarila je prihod od softvera u iznosu od 1,51 milijardu evra, što predstavlja rekordno povećanje od 35%. Prihod od softvera i sa softverom povezanih usluga iznosi 3,27 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 28%.

“Završili smo poslovnu godinu sa najvišim kvartalnim prihodom po osnovu softvera u istoriji naše kompanije! Pokazali smo čvrst rast prihoda na globalnom nivou, naročito u zemljama u razvoju. Takođe, odlično smo poslovali u svim ključnim segmentima. Spremili smo brojne inovacije i trenutno se proširujemo na segmente mobilnih tehnologija, on demand i in-memory kompjuterskih tehnologija. Uvereni smo da će nam ove inovacije pomoći da postignemo dvocifreni rast i da dostignemo broj od milijardu korisnika do 2015. godine,” Izjavili su kodirektori kompanije SAP Bil Mekdermot i Džim Hageman Snabe.

O SAP-u
Kao tržišni lider u poslovnom softveru, SAP (NYSE: SAP) pomaže kompanijama svih veličina i u svim industrijama da posluju bolje. Od back office funkcija do sala za sastanke, od skladišta do prodavnica, od desktop računara do mobilnih uređaja, SAP omogućava ljudima i organizacijama da zajedno rade efikasnije i koriste uvid u posao efektivnije da bi bili ispred konkurencije. SAP aplikacije i usluge omogućavaju da više od 109,000 SAP kupaca posluje profitabilno, stalno se prilagođa i održivo raste. Za više informacija, posetite www.sap.com.

Be the first to comment

Leave a Reply