Saradnja Sava osiguranja i Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Sava osiguranje  primilo je studente završne godine Ekonomskog fakulteta, smer za Finansije, bankarstvo i osiguranje, opciona grupa za Osiguranje, sa ciljem upoznavanja studenata sa principima i tehnologijom rada jednog osiguravajućeg društva.
Povod ovog susreta je dugogodišnja saradnja Ekonomskog fakulteta i SAVA OSIGURANJA i zainteresovanost SAVA OSIGURANJA da angažuje najbolje studente na poslovima osiguranja nakon završenih studija imajući u vidu činjenicu da je Ekonomski fakultet dao brojne stručnjake.
Studentima dobrodošlicu je poželeo predsednik Upravnog odbora Društva Duško Jovanović.
U prisustvu profesorki dr Jelene Kočović i dr Tatjane Rakonjac-Antić menadžeri SAVA OSIGURANJA su približili i ukratko preneli osnove prakse osiguranja.
Profesorka dr Jelena Kočović izjavila je sledeće: „Kao profesor Ekonomskog fakulteta i predsednik Udruženja aktuara Srbije zahvalna sam Sava osiguranju što uvek podržava sve naše aktivnosti vezane za struku i teoriju osiguranja.
Posebno sam zahvalna što je menadžment Sava osiguranja veoma stručno predstavio svoju kompaniju studentima Ekonomskog fakulteta, opcije za osiguranje. Nadam se da će mnogi od ovih studenata kao najbolji kadar za osiguranje koji se školuje na Ekonomskom fakultetu, najprestižnijoj instituciji za edukaciju u ovoj oblasti, naći mesto u Sava osiguranju i drugim osiguravajućim kompanijama.“

Be the first to comment

Leave a Reply