Školsko osiguranje važi i na raspustu

Još nisu ni svedeni računi o tome koliko je kućni budžet koštala priprema učenika za ovu školsku godinu, a novi troškovi već pristižu. Sa prvim roditeljskim sastankom, nastavnici su, uz godišnje obaveze, ispostavili i račun za osiguranje učenika, koje uglavnom nije obavezno, međutim, većina roditelja se odlučuje da izdvoji novac.
Osim pružanja informacije koliko to košta na godišnjem nivou i sa kojom kompanijom je škola ugovorila osiguranje za decu, nastavnici se uglavnom ne bave obaveštavanjem roditelja šta je polisom osiguranja pokriveno. S obzirom na to da je reč o sumama od nekoliko stotina dinara na godišnjem nivou, tek kad dođe do nezgode, a najčešće je reč o prelomu, roditelji se pobune zbog „malog iznosa” koji dete dobije od osiguravajuće kuće.
– Ako se za godinu dana plati premija osiguranja od stotinak dinara, teško je očekivati da će osigurana suma za prelom ruke biti nekoliko desetina hiljada dinara, i verovali ili ne – to sve jasno piše u uslovima osiguranja koje osiguravajuća kuća predstavlja direktoru škole – kažu u jednoj osiguravajućoj kući i dodaju da do zastoja u komunikaciji najverovatnije dolazi jer zaposleni u školi ne pruže roditeljima sve neophodne informacije o osiguranja đaka, a kad se šteta dogodi, roditelji bivaju nezadovoljni.
Zato je, kako savetuju, potrebno odmah na početku godine zatražiti od predstavnika škole tačne informacije o tome šta je pokriveno osiguranjem dece u školi i kolike su osigurane sume. Ako se ispostavi da su to neodgovarajući uslovi, svaki roditelj ima pravo da ne pristane na ovu ponudu i ne plati osiguranje. Polisa koju škole nude preko osiguravajućih kuća je zapravo osiguranje od posledica nesrećnog slučaja ili nezgode i pokriva nezgode koje se dese i u školi, ali i na izletu, igralištu, letovanju. Uglavnom su pokriveni pad, udar predmetom, saobraćajna nezgoda, opekotine i druge nezgode koje mogu izazvati povrede, invaliditet ili smrt osiguranika.
Premije koje roditelji uplaćuju nisu iste kod svih osiguravajućih kuća, ali od toga uglavnom zavisi i osigurana suma, kao i vrste pokrića. Primera radi, za godišnju premiju od 100 dinara po učeniku odšteta je od 1.300 dinara u slučaju loma kosti, invaliditeta do 130.000 dinara, a za smrt usled nezgode odšteta iznosi 104.000 dinara. Pokriven je i rizik smrti usled bolesti, a osigurana suma je 78.000 dinara. Postoje i druge mogućnosti – premije od 150 dinara, 200 ili 250 dinara, pa su i osigurane sume srazmerno veće. Tako, na primer, za godišnju premiju od 250 dinara osigurana suma za lom kosti iznosi do 3.400 dinara.
Ono što je najvažnije jeste da roditelji ne propuste da uvek pre uplate premije osiguranja za dete traže obavezno sve detalje ovog ugovora kako ne bi došli u situaciju da im isplaćena šteta bude manja.
Osiguravajuće kuće početkom svake školske godine dostavljaju školama ponudu za kolektivno osiguranje učenika od posledica nesrećnog slučaja. Odluku sa kojom osiguravajućom kućom će se sklopiti ugovor donosi Savet roditelja škole. Ovim putem se roditeljima pruža prilika da, bez samostalne inicijative i po pristupačnim cenama, osiguraju svog đaka. Praksa osiguravajućih kuća je da, ukoliko 80 odsto učenika neke škole plati osiguranje, onda su automatski osigurani svi učenici. Premije osiguranja uplaćuju se svake godine i pokrivaju nezgode učenika 24 sata dnevno u zemlji i inostranstvu. Osiguranje učenika se pre svega odnosi na pokrivanje troškova lečenja i povreda koje dovode do privremenog invaliditeta. Međutim, osiguranje đaka pokriva i ekstremne slučajeve trajnog invaliditeta ili smrti. Zbog toga je, s obzirom na to da škole posreduju u dogovoru između roditelja i osiguravajućih društava, neophodna dobra komunikacija. Povrede učenika na časovima fizičkog vaspitanja ili na školskom stepeništu nisu retka pojava, pa se roditeljima preporučuje osiguranje njihove dece. Inače, isplata propisane odštete vrši se u roku od 14 dana, ali su roditelji dužni da, osim zahteva za odštetu, osiguravajućem društvu blagovremeno dostave i stručnu procenu lekara, na osnovu koje se određuje visina isplaćene premije.