Specijalna zimska ponuda osiguranja

dir. Aleksandar Kojić, savetnik gen. direktora Dunav osiguranja

Specijalna zimska ponuda osiguranja kompanije Dunav osiguranje ado

Kompanija “Dunav osiguranje” saopštila je da od danas 25. novembra do 29. februara 2016. godine nudi posebne uslove prodaje paketa putnog i putničkog zdravstvenog osiguranja za pravna i fizička lica.

dir. Aleksandar Kojić, savetnik gen. direktora Dunav osiguranja
dir. Aleksandar Kojić, savetnik gen. direktora Dunav osiguranja

Uz popuste na putno osiguranje, osiguranicima se pružaju i povoljniji uslovi za osiguranje pomoći na putu i kupovinu zelene karte.

U zavisnosti od obima pokrića, osiguranici koji zaključe ugovor o paketu putnog osiguranja za poslovna i turistička putovanja u inostranstvo, koja u kontinuitetu ne traju duže od 90 dana, stiču pravo na popust.

Stiče se pravo na popust od 15 odsto na premiju osiguranja – ukoliko se zaključi samo osnovno osiguravajuće pokriće (putničko zdravstveno osiguranje, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja ili nezgode i osiguranje od građanske odgovornosti), odnosno popust od 20 odsto na premiju osiguranja ukoliko se uz osnovno osiguravajuće pokriće ugovori jedno ili oba dopunska osiguravajuća pokrića (osiguranje od otkaza putovanja i osiguranje prtljaga).

Osiguranicima koji zaključe ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju za poslovna ili turistička putovanja u inostranstvo, koja u kontinuitetu ne traju duže od 30 dana, odobrava se popust od 10 odsto na premiju.

Dunav osiguranje
Dunav osiguranje

Pored odobrenih popusta, klijentima koji u akcijskom periodu kupe individualnu ili porodičnu polisu putničkog zdravstvenog osiguranja, odnosno ugovore paket putnog osiguranja, biće odobrene i dodatne pogodnosti.

U te podognosti spadaju popust na cenu međunarodne karte osiguranja, tako da zelena karta košta 1.800 dinara, kao i 30 odsto popusta na premiju osiguranja pomoći na putu, s početkom trajanja osiguranja u akcijskom periodu.

Sve informacije građani, osim na nekom od 600 prodajnih mesta Kompanije, mogu dobiti i besplatnim pozivom kontakt centra Dunav osiguranja na broj 0800-386-286.