Srbija prvi put u grupi sa umerenim rizikom poslovanja

Međunarodna agencija za utvrđivanje rejtinga Dan i Bredstrit (Dun&Bradstreet) poboljšala je u martovskom izveštaju rejting Srbije sa visokorizičnih DB5a na DB4d i prvi put je svrstala u grupu zemalja sa umerenim rizikom poslovanja.Kako su ocenili analitičari Dan i Bredstrita, na povećanje rejtinga Srbiji uticala brojna pozitivna ekonomska i politička kretanja.
Prema navodima te Agencije, politička situacija u Srbiji je najpovoljnija posle dužeg vremena.
– Vlada se čvrsto zalaže za ekonomske reforme, dalje unapređenje poslovnog okruženja, kao i stvaranje bližih veza sa Evropskom unijom – navedeno je u saopštenju bonitetne kuće Rating www.rating.rs, zastupnika Dan i Bredstrita za Srbiju.
Prema njihovoj oceni, sporazum sa Međunarodnim monetarnim fodom (MMF) od 2,9 milijardi evra, povećao je makroekonomsku stabilnost, a skorašnji pad ekonomije je strukturalno koristio privredi smanjujući inflatorne pritiske i deficit tekućeg platnog bilansa.
– Inflacija i deficit tekućeg računa Srbije biće daleko ispod problematičnog nivoa dostignutog u 2008. godini – istakli su u Dan i Bredstritu.
Analitičari DiB naveli su da u Srbiji ostaje rizik to što se ne očekuje skori ekonomski oporavak.
Nakon procenjenog smanjenja bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 3,2 odsto u 2009. godini, naveli su analitičari, u 2010. očekuje se rast BDP-a do jedan odsto i dva odsto u 2011.
– Globalno poboljšanje usloviće rast izvoza Srbije, ali domaća tražnja će ostati pod pritiskom zbog porasta nezaposlenosti, restriktivnih uslova za kredite i malog rasta zarada. Odsustvo jačeg ekonomskog oporavka, slabiji priliv inostranog kapitala i povećane rezerve praćene recesijom imaće uticaja na pouzdanost poslovanja i ograničenje investicione potrošnje – naveli su u Dan i Bredstritu.
Srbija se nakon poboljšanja rejtinga nalazi među državama sa umerenim rizikom poslovanja kojima od evropskih zemalja pripadaju Albanija, Bugarska, Rumunija, Makedonija i Turska.
Dan i Bredstrit je ovog meseca, pored Srbije, rejting povećao i Hondurasu, Jamajci i Južnoj Koreji, a rejting je spušten Španiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jemenu, Alžiru, Kolumbiji, Iranu i Nigeriji.
Najveći rejting u regionu jugoistočne Evrope i dalje ima Slovenija DB2c, a slede Grčka sa DB3c, Hrvatska i Mađarska sa DB3d, Bugarska, Rumunija i Albanija sa rejtingom DB4a, a Makedonija ima rejtig DB4b.
Niži rejting od Srbije u regionu ima Bosna i Hercegovina sa dodeljenim rejtingom (DB6a).
Rejting koji DiB dodeljuje ukazuje na rizik poslovnog okruženja u državi i daje informaciju o efikasnosti plaćanja ka inostranstvu i isplativosti potencijalnih investicija.
Pokazatelji koje DiB koristi u određivaju rejtinga zemlje su politički rizik, poslovni rizik, makroekonomski rizik i spoljni rizik.
Rizičnost je podeljena u sedam nivoa od DB1 što se smatra najmanjim rizikom do DB7 kao najvećim rizikom.
Svaki nivo je dalje podeljen u četiri kvartala (od :”a” do “d”) gde oznaka “a” predstavlja nešto manji rizik nego “b”, dok oznaka “d” predstavlja najveći rizik u datom nivou.
Prema navodima agencije Rating, Dan i Bredstrit je prva i najveća bonitetna kuća na svetu, osnovana pre više od 160 godina.

Be the first to comment

Leave a Reply