Sud poništio potraživanja Ljubljanske banke prema Kosovskoj banci

Na zahtev srpske Agencije za osiguranje depozita, koja vodi stečajni postupak protiv Kosovske banke, trgovački sud poništio je 20 godina staru odluku kojom je beogradski okružni sud priznao Ljubljanskoj banci potraživanja od 57 miliona evra.

Beogradski okružni sud je pre dvadeset godina Ljubljanskoj banci, iz koje je nastala Nova ljubljanska banka, priznao potraživanja prema kosovskoj banci u stečaju. Sada je pak srpski trgovački sud poništio pravosnažnu odluku. To je, prema pisanju medija, učinio na temelju zahteva srpske Agencije za osiguranje depozita, koja vodi stečajni postupak protiv Kosovske banke.

Potraživanja iznose devet miliona evra, a ukoliko se dodaju kamate penju se na 57 miliona evra.

Ljubljanskoj banci je novom odlukom priznato samo potraživanje od 160 hiljada američkih dolara. Umesto Ljubljanske banke novi poverenik Kosovske banke postala je Republika Srbija.

– Odluka suda je iznenađujuća i neprihvatljiva i zbog toga smo na nju uložili žalbu – za slovenski dnevnik pojasnili su u državnom preduzeću DSU (Družba za svetovanje in upravljanje).

Potraživanja prema Kosovskoj banci nastala su početkom osamdesetih kada je Ljubljanska banka – združena banka Ljubljana, pravna prethodnica Ljubljanske banke – zajedno sa sedam jugoslavenskih banaka s Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), koja posluje u okviru grupe Svjetske banke, potpisala ugovor o finansijskom zajmu za malu ekonomiju.

Prema ugovoru svaka od sedam banaka morala je Ljubljanskoj banci osigurati sredstva za devizne pologe, dok je Ljubljanska banka sredstva plasirala u inozemstvo. Kako Kosovska banka nije uredno podmirivala svoje obveze, podmirivala ih je Ljubljanska banka, navodi Dnevnik.

Be the first to comment

Leave a Reply