Opada broj lizing ugovora u Srbiji

Broj lizing ugovora gradjana Srbije smanjen je tokom prošle godine za 18,5 odsto, na 14.485, sa 17.768 u 2008. godini, pokazuju podaci Udruženja banaka Srbije.
Samo tokom decembra, broj ugovora o najmu ili zakupu imovine pao je za 2,9 odsto. Iznos ostatka duga gradjana po lizing ugovorima smanjen je u 2009. godini za 16,4 odsto, sa 8,83 milijarde dinara na 7,38 milijardi dinara.
Broj lizing ugovora sa kašnjenjem u otplati većem od dva meseca minimalno je povećan tokom protekle godine – za 1,72 odsto, sa 1.744 na 1.774.
Kada su u pitanju preduzeća i preduzetnici, broj lizing ugovora u 2009. godini povećan je za nešto više od osam odsto, a samo tokom decembra za oko 14 odsto.
Broj korisnika lizing ugovora kod njih je povećan za oko sedam odsto, a broj ugovora u kojima su zakupci imovine kasili sa otplatom duže od 15 dana porastao je za oko 30 odsto.

Be the first to comment

Leave a Reply