U 2010. pad inflacije i finansijska stabilnost

Guverner Narodne banke Srbije (NBS) Radovan Jelašić očekuje da u 2010. godini inflacija nastavi da pada, da se očuva finansijska stabilnost, oporavi izvoz domaće privrede, produži aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i popravi kreditni rejting zemlje

NBS će ako se bude dosledno sprovodila dogovorena ekonomska politika nastaviti sa relaksacijom monetarne politike – najavio je Jelašić na konferenciji za novinare.
On je istakao da će izazovi monetarne politike u narednoj godini biti tradicionalno viša inflatorna očekivanja od ciljanog rasta cena, izmene “Bečke inicijative” koja se odnosi na kreditnu aktivnost banaka čiji su osnivači iz inostranstva, zatim promene cena osnovnih proizvoda, pogotovo nafte i hrane.
Guverner je istakao da će 2009. godine ukupna inflacija biti sedam odsto, a ciljani raspon je bio osam odsto, sa odstupanjem od dva odsto. Cene koje su pod kontrolom države, kako je dodao, povećane su za 15,5 odsto.
Inflacija u narednoj, kao i u 2011. godini, prema oceni Jelašića, ne bi trebalo da predstavlja veći problem ukoliko se ne bude menjala postojeća ekonomska politika.
Centralna banka je, kako je rekao guverner, ove godine bila uspešna i u očuvanju finansijske stabilnosti, a efekti svetske ekonomske krize na Srbiju bili su slabiji od očekivanih jer je bila obezbeđena devizna likvidnost, odnosno visoke devizne rezerve, kurs je bio fleksibilan, a NBS i Vlada su koordinirali mere kojima su ublažene posledice krize.

Be the first to comment

Leave a Reply