UNIQA osiguranje najažurnija u rešavanju šteta

Prema redovnom izveštaju Narodne banke Srbije o rešavanju šteta od auto-odgovornosti u kome je obuhvaćeno 11 kompanija koje su poslovale u protekloj godini, UNIQA osiguranje je na dan 31.12.2010, posmatrajući kumulativno celu godinu, najbolje osiguranje u ažurnosti rešavanja odštetnih zahteva u 2010. I prethodne dve godine 2008. i 2009. posmatrajući kumulativne rezultate u obradi šteta, UNIQA je prema zvaničnim izveštajima bila najažurnija. Izveštaj Narodne banke Srbije odnosi se na štete obaveznog osiguranja od odgovornosti vlasnika motornih i priključnih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (takozvane štete po auto-odgovornosti) i predstavlja osnovni kriterijum za procenu dobrog društva za osiguranje.
Prema podacima Narodne banke Srbije, kada su u pitanju sva osiguravajuća durštva u Srbiji prošle godine zaključeno je ukupno 2.059.980 polisa obaveznog osiguranja vlasnika motornih vozila za štetu pričinjenu trećim licima. Posmatrajući sva osiguranja, osiguranici su tokom 2010. godine prijavili ukupno 62.955 šteta , a isplaćeno je 55.657 šteta. Ukupna  premija  koju su naplatila sva osiguravajuća društva iznosila je 18.691.806 dinara

Za pet godina koliko posluje u Srbiji,  UNIQA se uspešno diferencirala na tržištu kao lider u oblasti brige o klijentima što pokazuje i ovaj rezultat; prvo mesto u ažurnosti rešavanja šteta u auto-odgovornosti i to treću godinu za redom.

O UNIQA grupaciji Austrija

Austrijska grupacija UNIQA  jedan je od vodećih osiguravajućih koncerna u Centralno-istočnoj Evropi sa uslužnom i prodajnom mrežom na 20 tržišta ovog regiona i premijom od preko 5,8 milijarde EUR. UNIQA u Evropi ima 14,7 miliona zaključenih polisa i  7,1 miliona osiguranika. UNIQA Versicherungen AG, Holding kompanija grupacije, kotira se u najvišem segmentu Bečke berze, na tzv. primarnom tržištu. Agencija Standard & Poor’s već godinama grupaciji UNIQA dodeljuje stabilni rejting “A”. I osigurani i potencijalni klijenti mogu da računaju na najviši kvalitet usluge, najveću sigurnost i nova sredstva koje velika i uvažena internacionalna firma kao što je UNIQA može da pruži

Be the first to comment

Leave a Reply