UNIQA osiguranje – Za devet godina u Srbiji uloženo 60 mil EUR

Ukupna premija “UNIQA osiguranja” u 2015. godini za 13,7% je veća u odnosu na 2014. godinu i iznosi nešto više od 6 milijardi dinara. Rast je ostvaren i u životnom (oko 27%) i u neživotnom osiguranju (oko 8%). Takođe, tokom 2015. godine zabeležen je rast broja klijenata od 15% što u brojkama iznosi više od 576.000, izjavila je u petak Gordana Bukumirić, predsednica Izvršnog komiteta kompanije UNIQA.

“UNIQA osiguranje”, jedna od pet najuspešnijih osiguravajućih kuća u Srbiji, ušla je u desetu godinu uspešnog i društveno odgovornog poslovanja u našoj zemlji.

Tokom proteklih devet godinja poslovanja u Srbiji, UNIQA je u različite sfere poslovanja uložila preko 60 mil EUR. Uspešno je završen i proces akvizicije “Basler osiguranja” u vrednosti od oko 9 mil EUR, nakon čega UNIQA Srbija ima 730 zaposlenih, 33 poslovnice i više od 400 prodajnih mesta.

Nije zanemarljiv ni podatak da je kompanija ispunjavajući svoje obaveze prema državi, u proteklih devet godina, na ime poreza i doprinosa isplatila više od 3 milijade dinara. Kao veliki uspeh u poslovanju UNIQA ističe i da je u poslednjih 8 godina za redom, prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije, proglašavana najažurnijom u isplati šteta na motornim vozilima.

uniqa-osiguranje-– Jubilarnu godinu poslovanja, u skladu sa glavnim strateškim pravcima naše osiguravajuće grupacije, započinjemo zaokretom u poslovnoj strategiji, usmerenoj na razvoj u segmentima osiguranja koji kroz dugoročniju saradnju garantuje partnerski, čvršći i povezaniji odnos sa klijentima. Oformljen je Sektor za korporativno poslovanje, što ukazuje na jedan od glavnih strateških pravaca kompanije od ove godine. Pored ovog segmenta, fokus stavljamo i na privatno zdravstveno osiguranje, kao i životno osiguranje. Cilj “UNIQA osiguranja”, kao i svih prethodnih godina jeste da ostvari rast veći od rasta tržišta osiguranja za koje se očekuje da će pratiti rast BDP i da će iznositi oko 1,5%. U cilju približavanja usluga klijentima planira se povećanje broja zaposlenih u prodaji i otvaranje novih poslovnica. Drago mi je što jubilarna godina poslovanja počinje dobrim vestima i na nivou grupe – “UNIQA grupa” uložiće značajna sredstva u redefinisanje poslovnog modela, unapređenje stručnosti zaposlenih i neophodnu modernizaciju informacionih sistema u sklopu istorijskog investicionog i inovacionog projekta u vrednosti od 500 mil EUR. Na taj način ćemo nastaviti putanju ambicioznog rasta i doći značajno bliže ostvarenju cilja da do 2020. godine postanemo najbolja osiguravajuća grupa u centralnoj i istočnoj Evropi! Samo oni koji ulažu sada, mogu aktivno da oblikuju budućnost – rekla je Gordana Bukumirić, predsednica Izvršnog komiteta kompanije UNIQA.

Kako je dodala Bukumirić, za četiri godine od uvođenja “MedUNIQA” privatnog zdravstvenog osiguranja, UNIQA je postala lider na srpskom tržištu u ovoj oblasti.

Med-UniqaOsim brojnih usluga i rešenja koja je odvajaju od konkurencije, UNIQA je jedino osiguravajuće društvo koje ima posebno razvijeno odeljenje za saradnju sa bankama – Banko osiguranje u kojem je lider na našem tržištu.

“UNIQA osiguranje”, prva je uvela i koncept ekskluzivnih agencija. To je nov način prodaje koji, pod okriljem “UNIQA grupe”, udružuje internacionalno znanje sa lokalnim iskustvom i afirmiše privatni i porodični biznis u Srbiji. Do 2015. godine uspešna saradnja je ostvarena sa 6 generalnih agencija na teritoriji Vojvodine i Beograda.

Poštovanje najviših standarda u poslovanju, konstantna briga za dobrobit klijenata, inovativni pristup, uvođenje novih komunikacijskih kanala, proizvodi i usluge koji se prilagođavaju potrebama klijenata, tačnost, brzina i partnerski odnos prepoznati su i od strane prestižnog londonskog magazina “World Finance”, koji je 2012. godine “UNIQA osiguranje” nagradio kao najbolje u Srbiji. Ipak, najvažnija nagrada je poverenje klijenata koje stalno raste i koje će uvek biti u fokusu kompanije UNIQA, zaključila je Bukumirić.