Varljive kamate razbesnele građane

Kada nisu zadovoljni uslugama koje im pružaju finansijske institucije, građani se sve češće žale Centru za korisnike finansijskih usluga pri Narodnoj banci Srbije. Podaci govore da je za prvih devet meseci ove godine Centar dobio 1.154 prigovora na poslovanje finansijskih institucija, što je deset procenata više nego u istom periodu 2009. Čak 85 odsto prigovora odnosi se na rad banaka, a ostatak su podelile osiguravajuće i lizing kompanije, dobrovoljni penzioni fondovi i menjačnice.
Od ukupno 597, prigovora na kredite se odnosilo 327, na platni promet 141 i na poslove vezane za platne kartice 85. Ukupno 60 odsto prigovora bilo je na rad sedam banaka. Od toga čak 40 odsto su žalbe upućene na poslovanje tri banke. NBS nikada ne objavljuje njihova imena, pa ni sada.
Kod rada banaka klijenti se najviše žale na promenu kamatne stope tokom otplate zajma i na način obračunavanja kamata kod kreditnih kartica. Oko 40 odsto ovih prigovira NBS je ocenio kao opravdane i rešeni su u korist klijenata.
Kada problem nastane, Centar NBS-a pokušava da to reši mirnim putem. Zakazane su 102 medijacije, ili 67 posto više nego lane, a čak 3,4 puta više nego 2008. Od broja posredovanja u ovoj godini, 77 odsto je rešeno uspešno tako da neće stići do suda. U NBS-u smatraju da se klijenti sve češće okreću medijacijama jer je postupak brži, jeftiniji, a problemi se uspešno rešavaju.
Tu su i šanse da ih u budućnosti bude manje jer kada imaju finansijsku dilemu, građani sve češće posećuju regionalne kancelarije NBS-a za finansijsku edukaciju. U prvih devet meseci bilo ih je 826. Najviše su se interesovali za bankarske usluge i proceduru ulaganja prigovora. Oni koji žele da podignu kredit, informaciju o tome sve češće traže preko sajtova finansijskih institucija. Kada im nešto nije jasno, zovu kancelarije za edukaciju da razreše dilemu. Jedna od njih s uspehom radi u Vojvodini, u Novom Sadu, pri filijali NBS-a.
Što se tiče broja žalbi na druge institucije sem banaka, vode osiguravajuće kuće sa 124 prigovora. Slede lizing kompanije, gde ih je bilo 26, penzioni fondovi – dva i menjačnice – samo jedan.

Be the first to comment

Leave a Reply