Vestern union zloupotrebio položaj na tržištu

Komisija za zaštitu konkurencije donela je rešenje da su dva od četiri zastupnika kompanije za brzi prenos novca Vestern (Western) union u Srbiji zloupotrebila dominantan položaj na tržištu, saopštila je danas Komisija.

U rešenju se navodi da su Eki transfers i Tenfore, kao zastupnici Vestern uniona u Srbiji, sklopili dugoročne ugovore sa 24 banke koji su im garantovali eksluzivnost u prekograničnoj brzoj dostavi novca između fizičkih lica, bez otvaranja računa.

Na taj način je, prema oceni Komisije, ograničena konkurencija i tehnički razvoj u toj delatnosti, na štetu potrošača.

Komsija je utvrdila da druga dva zastupnika Vestern union u Srbiji, Sosiete ženeral (Societe Generale) banka i Poštanska štedionica, nisu zloupotrebila dominantaa položaj.

Zaključivanje ugovora sa bankama, kako je obrazložila Komisija, nije samo po sebi zloupotreba tržišta, već ugovaranje restriktivnih odredaba koje se odnose na lojalnost, odnosno eksluzivnost, a kojima je preciziran period važenja ugovora i obaveze potpisnika nakon njegovog isteka.

Tim odredbama je definisano da banke u toku trajanja ugovora i u periodu od tri do 18 meseci posle njegovog isteka, u zavisnosti od banke, neće konkurentima Vestern uniona pružati usluge brzog prenosa novca.

U većini ugovora koje je zaključio Eki transfers predviđena je dodatna obaveza banke da u slučaju nepoštovanja te odredbe plati određenu novčanu naknadu.

Na taj način se, prema oceni Komisije, spečava pristup bankama postojećih ili potencijalnih konkurenata za prenos novca, odnosno stvaraju se dodatne barijere za ulazak na tržište “na kome su već prisutne izrazite regulatorne i druge barijere”.

Korisnicima usluga brzor prekograničnog prenosa novca uskaćuje se mogućnost izbora ponuđača, po nižoj ceni i povoljnijim uslovima, ukazala je Komisija.

U saopštenju Komisije se dodaje da je za građane Srbije značajna raznovrsnost ponude prenosa novca iz inostranstva zbog toga što Srbija ima veliki broj emigranata, o čemu svedoči podatak da najviše novca dolazi iz zemlja u kojima je srpska dijaspora najbrojnija.

“Podaci Svetske banke pokazuju da od ukupnog priliva novca u Srbiju zvaničnim kanalima stigne svega jedna četvrtina, dok preostali iznos fizički prenose rođaci, prijatelji i vožaci autobusa, upravo zbog ograničene ponude bržih, sigurnijih i jeftinijih usluga prenosa novca na domaćem tržištu”, istakla je Komisija.

Eki transfersu i Tenforu naloženo je da sa bankama zaključe anekse ugovora kojima će biti brisane ste restriktivne odrebe o dugoročnom i isključivom vezivanju za pružanje usluga Vestern unionu.

Vestern union u Srbiji pruža usluge skoro devet godina i do 2008. godine ta kompanija je imala monopolski položaj. Pojavom konkurencije provizije za prenos novca smanjene su sa devet na šest odsto vrednosti pošiljke.

Be the first to comment

Leave a Reply