Viceguverner NBS: Tržište osiguranja u Srbiji stabilno

Viceguverner Narodne banke Srbije (NBS) Mira Erić – Jović izjavila je danas da je u toku priprema novog zakona o osiguranju koji će biti usklađen sa regulativom Evropske unije (EU) i pravilima solventnosti “solvency 2” i ocenila da tržište osiguranja u Srbiji može da se okarakteriše kao tržište u razvoju i kao stabilno.

Tržište osiguranja u Srbiji, u odnosu na period pre krize, ove godine je zabeležilo nominalni rast, ali je to realno blagi pad što je i bilo očekivano, rekla je Erić – Jović i ocenila da tržište osiguranja u Srbiji može da se okarakteriše kao stabilno, jer pad nije drastičan.

U uvodnom izlaganju na savetovanju o naknadi štete i osiguranja u Privrednoj komori Beograda, viceguverner NBS je navela da je ove godine u oblasti osiguranja usvojeno više od 30 zakonskih propisa, od kojih su neki novi zakoni, a neki su izmene postojećih propisa.

Erić – Jović je podsetila da su, između ostalog, u ovoj godini usvojeni Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima, Zakon o finansijskom lizingu, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a počela je i primena sistema osiguranja vozila “bonus – malus” koji se odnosi na više od dva miliona vlasnika motornih vozila u zemlji.

Viceguverner NBS je navela da je u 2010. godini prosečna premija osiguranja po glavi stanovnika u Srbiji iznosila 97 dolara, a primera radi, u Hrvatskoj 379 dolara, dok je u Sloveniji 1.350 dolara i dodala da je prošle godine učešće ukupne premije osiguranja u bruto domaćem proizvodu Srbije iznosilo 1,9 odsto, u Hrvatskoj 2,8 odsto, a u Sloveniji 5,9 procenata.

U 2010. godini prodaja usluga osiguranja preko mreže zastupnika i posrednika učestvovala je sa 27 odsto u ukupnom prometu, a primera radi, 2004. godine učestvovala je sa šest odsto, navela je Erić-Jović.

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Vlada Manić podsetio je da će od 1. januara 2012. godine vozači iz Srbije u države EU moći da putuju bez “zelenog kartona” (međunarodna vozačka dozvola) i biće dovoljna registraciona nalepnica koja se dobija uz nove tablice.

Manić je najavio da će posle Uredbe, uskoro biti usvojen i Zakon o osiguranju u poljoprivredi, koji će predvideti obavezno osiguranje svih predmeta u poljoprivredi koji su nabavljeni ili proizvedeni od sredstava državnih subvencija, napominjući da će taj zakon biti pripremljen po muzoru na španski model osiguranja u poljoprivredi.

Be the first to comment

Leave a Reply