Vlada Srbije spremna na poreske olakšice osiguravačima

Vlada Srbije je spremna da ponudi izjednačavanje poreskog tretmana dobrovoljnih penzijskih fondova i životnog osiguranja, ali time osiguravači nisu zadovoljni.
U Srbiji je i dalje neizvesno da li će država uvesti poreske olakšice za životno osiguranje po modelu koju su zahtevali osiguravači koji se bave životnim osiguranjem.
U Ministarstvu finansija kažu da se još analizira koliko bi prihoda država morala da se odrekne ako bi se uveo “francuski model” olakšica koji su predložile osiguravajuće kompanije. Taj model predviđa povraćaj poreza za one koji su uplaćivali životno osiguranje u visini od 25 odsto uplaćene premije u prethodnoj godini. Ilić je rekao da je država spremna da izjednači poreski tretman životnog osiguranja sa olakšicama koje imaju dobrovoljni penzijski fondovi, a koje podrazumevaju oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa poslodavcima na uplate za zaposlene u dobrovoljni penzijski fond do 3.894 dinara.
Osiguravači nisu zadovoljni idejom izjednačavanja tretmana sa penzijskim fondovima iz više razloga. Prvi je taj što se te beneficije odnose samo na uplate poslodavaca radnicima, što znači da one ne bi obuhvatile celokupnu populaciju Srbije.
Drugi razlog je taj što bi to značilo uplatu premije u dinarima, dok je po mišljenju 13 osiguravača koji se bave životnim osiguranjem, “prednost životnog osiguranja upravo štednja u evrima”.

Be the first to comment

Leave a Reply