ALCS saopštila da podržava izmene zakona

Asocijacija lizing kompanija Srbije ALCS saopštila da podržava izmene zakonakojim će biti omogućeno finansiranje nepokretnosti putem finansijskog lizinga.

Ovaj vid finansiranja predstavljaće dodatnu konkurenciju na finansijskom tržištu, što će se pozitivno odraziti na uslove finansiranja kao i na rast investicija u građevinarstvo, ocenjeno je.

Da bi lizing nekretnina bio konkurentan na finansijskom tržištu i uspešno sproveden u praksi, potrebno je uvesti nekoliko izmena, koje se prevashodno tiču oporezivanja, predlaže Asocijacija.

Neophodno je da lizing naknada bude oslobođena PDV-a, kao što je to slučaj kod bankarskog kredita, istaknuto je u saopštenju i navedeno da su države u okruženju ovu izmenu u zakon već unele.

Potrebno je, takođe, regulisati i pitanje poreza na prenos apsolutnih prava, kako bi se izbeglo dvostruko oporezivanje, a potrebno je i definisati pitanje plaćanja poreza na imovinu tokom trajanja ugovora o lizingu, kao i problem plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i komunalnih usluga.

Kada odgovori na ova pitanja budu definisani, nabavka nepokretnosti putem lizinga, predstavljaće još jednu kvalitetnu opciju za nabavku stanova i poslovnih prostora, što će se svakako odraziti rastom investicija u građevinarstvo i na taj način pružiti mogućnost za brži izlazak iz krize i građevinske ali i pratećih industrija.

Lizing nekretnina bi mogao da bude posebno privlačan za mala i srednja preduzeća pošto bi uz minimalna startna ulaganja mogao da im obezbedi dobru polaznu osnovu, pogotovu kada je reč o grinfild investicijama, pošto ne moraju celokupan kapital da ulože u izgradnju objekta već mogu da ulože sredstva u dalji razvoj.

Takođe, za firme kojima su za proširenje poslovanja potrebne dodatne investicije postoji sistem, u svetu poznat kao “Sell and lease back”, koji omogućava firmi koja u svom posedu ima određeni objekat da ga proda lizing kući pa da isti uzme na lizing.

To znači da firma dobija nova sredstva bitna za dalji razvoj, nakon završetka perioda lizinga nekretnina ponovo prelazi u njeno vlasništvo, a na ovaj način se dobijaju i potrebna sredstva i objekat potreban za rad, istaknuto je u saopštenju.

Be the first to comment

Leave a Reply