Besplatni saveti o najboljem načinu osiguranja članova porodice

 
Kako bi životno osiguranje učinila dostupnim što većem broju naših građana UNIQA osiguranje je kreiralo poseban paket koji obuhvata popust od 25 EUR na polisu osiguranja života, popust od 50% na osiguranje domaćinstva i MeteoUNIQA – besplatan servis upozorenja na vremenske nepogode.

Istovremeno, u periodu od 15. septembra do 15. januara 2011. godine, UNIQA omogućava svim građanima da se u 32 poslovnice UNIQA osiguranja, kao i u 91 ekspozituri Raiffeisen banke, informišu o životnom osiguranju i dobiju finansijske savete o investiranju u sigurniju finansijsku budućnost za sebe i svoju porodicu.

Životno osiguranje dobija na značaju posebno što državna penzija čak i u mnogo razvijenijim zemljama nije dovoljna, tako da su građani primorani da sada izdvajaju mnogo veća sredstva za vreme kada će im biti potrebna u budućnosti.

UNIQA osiguranje je kompanija koja od svog dolaska na srpsko tržište beleži konstantan rast, zahvaljujući svom međunarodnom iskustvu i stabilnom poslovanju na svim tržištima Evrope i Srbije. Svojim proizvodima životnog osiguranja, primerenim i dostupnim svakom građaninu Srbije garantuje visok kvalitet i najbolju uslugu.

Istovremeno, uplatama životnog osiguranja u stranoj valuti ili dinarima sa uračunatom deviznom klauzulom osiguranicima je obezbeđena maksimalna zaštita njihovih uloga tokom trajanja osiguranja. Isplata osiguranih – ugovorenih suma je takođe u stranoj valuti – EUR, CHF, USD, po izboru osiguranika.

Podršku medijskoj kampanji pružio je zajedno sa svojim ćerkama i Saša Đorđević, proslavljeni srpski košarkaš, koji je promoter UNIQA osiguranja. Podržavajući porodične vrednosti i brigu o najdražim osobama, ali i o sebi, pozivamo građane Srbije da na vreme obezbede izvesniju finansijsku budućnost za sebe i svoju porodicu. 

Be the first to comment

Leave a Reply