Bobar osiguranje se zadužuje za pet miliona KM

Skupština akcionara "Bobar osiguranja" Bijeljina donijela je odluku da se ovo osiguravajuće društvo može zadužiti za pet miliona maraka, kod Bor banke Sarajevo, uz prethodno pribavljenu saglasnost Agencije za osiguranje RS
Skupština akcionara "Bobar osiguranja" Bijeljina donijela je odluku da se ovo osiguravajuće društvo može zadužiti za pet miliona maraka, kod Bor banke Sarajevo, uz prethodno pribavljenu saglasnost Agencije za osiguranje RS
Skupština akcionara “Bobar osiguranja” Bijeljina donijela je odluku da se ovo osiguravajuće društvo može zadužiti za pet miliona maraka, kod Bor banke Sarajevo, uz prethodno pribavljenu saglasnost Agencije za osiguranje RS

Kako je navedeno u izvještaju nakon ove vanredne sjednice Skupštine akcionara, ova odluka ima ograničeno dejstvo i važi do 1. marta sljedeće godine, nakon čega prestaje da važi ukoliko ne dođe do realizacije.

Pored toga, Skupština akcionara je dala saglasnost da se upiše hipoteka drugog reda nad nekretninama koje su naznačene u saglasnosti koju je ovom osiguravajućem društvu dala Bor banka. Na ovoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara “Bobar osiguranja” razriješila je predsjednika i članove Upravnog odbora ove osiguravajuće kuće. Na istoj sjednici imenovano je pet novih članova Upravnog odbora “Bobar osiguranja” Bijeljina.

banja luka bobar osiguranje
Banja luka panorama

Podsjećamo da je “Bobar osiguranje” Bijeljina dobilo negativno mišljenje revizora za prošlu godinu, jer finansijski izvještaji ne prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje ovog osiguravajućeg društva u skladu s propisima, stoji u revizorskom izvještaju objavljenom na Banjalučkoj berzi.

U izvještaju se navodi i da je “Bobar osiguranje” u prošloj godini iskazalo gubitak od 12,1 milion KM, te manjak raspoloživog kapitala u iznosu od 11,9 miliona maraka.

Učesnici na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine

Tržište osiguranja – U Bosni i Heregovini ukupno učestvuje 23 osiguravajućih društava za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje.

Posluje 257 zastupnika u osiguranju, 57 društava za zastupanje u osiguranju, 57 brokera fizičkih lica i 8 brokerskih društava u osiguranju.

U Federaciji BIH najveće učešće u tržištu ima Sarajevo osiguranje d.d. sa 17.67% , dok u Republici Srpskoj je to Jahorina osiguranje a.d. sa 22% učešća.

Vrednost tržišta osiguranja u FBIH je 186mil evra, dok je vrednost tržišta osiguranja u Republici Srpskoj 71.5mil evra.

Ukupna vrednost tržišta osiguranja u BiH iznosi 258.2mil evra.